DZIEWULE 1441
 
Osoby posiadające stare fotografie, dokumenty lub inne pamiątki związane z historią wsi Dziewule serdecznie zapraszam do współpracy - A.B.

Historia szkoły w Dziewulach - budowa pierwszej szkoły.

W 1930 r. władze szkolne wystąpiły z koncepcją stworzenia szkoły powszechnej w Januszówce, do której uczęszczałyby dzieci ze wsi: Zabłocie, Radomyśl, Dziewule, Januszówka i Smolanka. Pomysł nie uzyskał jednak akceptacji okolicznej ludności.

W marcu 1936 r. Rada Gminy w Zbuczynie podjęła uchwałę o zamiarze budowy szkoły w jednej z dwóch wsi: Radomyśli lub Dziewulach. Ostateczna decyzja miała zapaść na korzyść tej wsi, która zbierze większą ilość środków pieniężych. Rozpoczęło się gorączkowe zbieranie datków w tych dwóch wsiach. Ostatecznie zwyciężyły Dziewule, które zgromadziły na szczytny cel budowy szkoły 250 zł. W Radomyśli zebrano 140 zł.


Fragment pamiętnika Aleksandra Szostka[1]:
Rok 1935/36.
I.III. Na zebraniu Rady Gminnej uchwalono wyścig składania datków
pieniężnych na budowę szkoły w stosunku: rejon Dziewule 1, rejon
Radomyśl 3. Kto więcej złoży, w tym rejonie rozpocznie
się budowa szkoły.
2.IV. stosownie do I.III: Dziewule złożyły w 250 zł, a Radomyśl 140 zł,
wobec czego postanowiono rozpocząć wpierw budowę
szkoły w Dziewulach.

Plac szkolny leżał w tzw. gruntach użyteczności publicznej wykrojonych podczas komasacji. Nr działki na mapie poscaleniowej - 395, powierzchnia całkowita 5258 m kw.

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy. W pierwszej kolejności trzeba było wykonać i zatwierdzić dokumentację projektową. Był to proces dość żmudny. Pisma w tej sprawie krążyły pomiędzy urzędami ponad rok. Oto niektóre z nich[2]:
Wreszcie 10 lipca 1939 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego zaakceptowało projekt "pod względem potrzeb szkolnych". 26 lipca 1939 r., projekt został także ostatecznie zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki w Lublinie. Na jego podstawie prawie natychmiast rozpoczęto budowę. Aleksander Szostek w swoim pamiętniku pod datą 23 czerwca 1938 r. napisał: "W Dziewulach w dalszym ciągu trą drzewo na budowę szkoły".

 

Mieszkańcy Dziewul wspierali inwestycję, jak mogli. Józef Boczek np. podarował żwir na całą budowę. Niestety zdarzały się i nieprzyjemne incydenty. Którejś nocy ukradziono z placu budowy drzewo. Budowa przeciągała się...

___________________________________________

Przypisy:

[1] Aleksander Szostek - Kronika Szkoły w Radomyśli, tytuł oryginalny: "Kronika szkolna rozpoczęta 1/IX 1923 r." Oryginał znajduje się w Szkole Podstawowej w Radomyśli. Kserokopię otrzymałem od Jana Wiśniewskiego.

[2] Archiwum Państwowe w Lublinie, Jednostka aktowa: 35/403/0/5.5/2210, Projekt 3-klasowej szkoły powszechnej we wsi Dziewule, pow. siedlecki.

 

powrót

Andrzej Boczek
boczeka@wp.pl

Copyright ©