DZIEWULE 1441
 
Osoby posiadające stare fotografie, dokumenty lub inne pamiątki związane z historią wsi Dziewule serdecznie zapraszam do współpracy - A.B.

Historia szkoły w Dziewulach - czasy Polski Ludowej.


Rok 1956. Przed budynkiem szkoły w Dziewulach pani Ługowska z uczniami klasy III. W drugim rzędzie od prawej: drugi - Kazimierz Gołęgowski, trzeci - Roman Dziewulski.


Rok 1958. Występy szkolnego zespołu muzycznego działającego przy szkole w Dziewulach.


Przed szkołą w Dziewulach. Rok 1960. Siedzą od prawej: 2. p. Ługowska, 3. p. Nowak, 4. p. Wysocka, 5. p. Dauter, 6. p. Dauter.


Szkoła w Dziewulach, 1970 r. Widok od strony drogi prowadzącej do stacji kolejowej.


Lokal wyborczy w szkole w Dziewulach. Czasy Polski Ludowej. Po prawej Zofia Cielemęcka.


Początek lat 70-tych XX w. Przed wejściem do szkoły w Dziewulach. Od lewej: ...... Nowosielska, p. Wasiluk (obecnie Bobryk), Zofia Cielemęcka, ..... Próchenko.

Zdjęcia udostępnił Wiesław Koziestański (pierwsze 3 pozyskał od Grzegorza Dziewulskiego).

 

 

powrót

Andrzej Boczek
boczeka@wp.pl

Copyright ©