DZIEWULE 1441
 
Osoby posiadające stare fotografie, dokumenty lub inne pamiątki związane z historią wsi Dziewule serdecznie zapraszam do współpracy - A.B.

Wsie okoliczne w rejestrach poborowych z XVI w.

Źródło: Adolf Pawiński, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana, Warszawa 1886, w: Źródła dziejowe: tom XIV Polska XVI wieku - Małopolska, tom III (wybrane fragmenty)

objaśnienie skróceń:

anc.  
ancilla, służąca.
art.  
artifex, rzemieślnik.
chał.  
chałupnik na czynszu.
col.  
colonus, kmieć, osadnik.
cons.  
consors, żona.
cur.  
curialis, czeladź dworska.
czyn.  
czynszownik, chałup, czynszowy.
desert.  
desertus, łan opuszczony.
gnos.  
generosus, urodzony.
hort.  
hortulanus, zagrodnik.
hort. c. a.  
hortulanus cum agro, zagr. z rolą.
inq.  
inquilinus, komornik.
inq. paup.  
inquilinus pauper, kom. bez bydła.
kom.  
komornik z bydłem lub bez bydła.
lan.  
łan czyli włóka.
lan. km.  
łan kmiecy.
łan. ziem.  
łan ziemiański, szlachty zagrodowej, nie mającej kmieci.
m.  
marca, grzywna.
magn.  
magnificus, jwielmożny.
nob.  
nobilis, szlachetny.
paup.  
pauper v. inquilinus.
piscat.  
piscator, rybitwa.
pist.  
pistor, piekarz.
prop. cult.  
propriae culturae zob. łan ziem.
r. v.  
rota czyli koło walne (młyńskie).
r. k.  
rota korzeczne.
r. p.  
rota powodne.
reg.  
regalis, królewski.
rzem.  
rzemieślnik.
scult.  
scultetus, sołtys.
sub.  
subditus, poddany.
tab.  
tabernator, karczmarz.
ten.  
tenutarius, dzierżawca.
zagr.  
zagrodnik z rolą lub bez roli.
Ułamki 10/2, 20/2 i t. d.oznaczają półłanki (dziesięć i t. d. półłanków)

 

III. PALATINATUS LUBLINENSIS.
 PALATINATUS LUBLINENSIS
an. 1531.
(Ks. pob. 33).
__________

Regestrum exactionum fertonum in conventione generali Piotrkoviensi laudatarum prime rate pro dominica Letare a laneo per fertonem, a nobilibus et advocatis colonos habentibus per generosum Paulum Sczekoczki exactorem Lublinensem anno 1531 collectarum.
__________
 (…)
1b. DISTRICTUS LUBLINENSIS.
Regestrum nobilium et advocatorum a se solvencium,
cmetonibus carencium.
(Primae ratae dominica Laetare anno 1531.)

(WSI SZLACHTY ZAGRODOWEJ).

3a. DISTRICTUS TERRAE LUCOVEINSIS
anno 1531.
__________

Parochia Lucow.
 (…)
Jastrzembye Smyary, de sorte Nicolai et Pauli, lan. ½.
Mroczki (Jastrzębie Mroczki), Alberti et Pauli Daczbogowye, lan. ¼.
Gosthochorza, ibidem, molendinum hered., rot. 1.
Crinka, regalis, lan. 4.
 (…)


PALAT. LUBLINEN.

a. 1531.

 (…)
Parochia Sbuczin.
Sbuczin, lan. 3.
Plebani, lan. 1, mol. 1.
Crzesko (Krzesk Stary), lan. ½.
Wessola (Krzesk Wesołka), lan. 1.
Crolova Nyva, lan. 1½.
Zawadi, Leonardi et Nicolai, lan. 1.
Choya, Leonardi Climcowicz, lan. ½.
Wissnyow, lan. 4, mol. 2, rot. 2.
Wola Wissnyowska (Wolka Wiszniewska) et Caczorki (Kaczory), lan. 1, mol. 1.
Isdepki Gussy, Nicolai Cosmider, lan. 1½.
Stan. Gussowicz, lan. ¼.
Borki Swircze, Leonardi, lan. 1, mol. 1.
Camya Wola (Kamienowa wola), lan. 1.
Dzewle (Dziewule), Andr. Dzewulski, lan. 1.
Radzicow Stopki, Joan. et Nicolai, lan. ½.
Wyelgor (Krzymosze Bojki) Crzimossa, lan. 1.
Czurili, nobilium, lan. 1.
Wladi, idem, lan. 1.
- 379 -


.a. 1531

DISTR. LUCOVIEN.

Zabłoczie, Clementis, lan. ½.
Cornicza (Radzików Kornica), Mathiae et Jacobi Corniczki, lan. ¼.
Joannis Stopka, lan. ¼.
Pitky (Piory Pythki), Jacobi Pyoro, lan. ½.
Marsczibrodi (Moscibrody), Bartholomei, lan. ¾.
Vola Jessyenova (Jasionka), Nicolai Izdepski Cosmider, lan. 1.
(…)
Parochia Trzebiessow.
Trzebiessow, lan. 6, mol. 2, rot. 2.
Plebani, lan. 2.
Cącolewnicza (Konkolownica), lan. 2.
Wola Cącolewska, regalis, lan. 2.
Lesczanka, lan. 1½, mol. 1.
Wissokinin (Wysokiny), de sorte Rose, Regine, etc., lan. ½.
Maczyewyata, lan. ½.
Paskowska, lan. ¼.
Crasussa Zambri, nobilium Pauli, Math. etc., Wissokinski, lan. ½.
Math. Jac. Volenski et Adamowiata, lan. 1.
Crasussa Golovierzchi nobilium, lan. 1½.
Crasussa Marczinovyata, de sorte Nicolai etc., lan. 1.
Smolna Wola (Krasusze Smolanka), lan. 1½.
Mocziska, de sorte Stan. Crassuski, lan. ½.
de sorte Zophie Lesczinska, lan, ¼.
Jurki et Carcze.
- 380 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1531.

. (…)
Parochia Prussin.
Prussin, Joannes, lan. 1.
Plebani, lan. ¼.
Stanislai, lan. 2, mol. 1.
Grubalicze (Grubale), lan. 1.
Stok (Stok lacki), Joannis Prussinski, lan. 1.
Alexi Prussinski, lan. 1.
Blogoscza, idem, lan. ½.
Syedlcze, lan. 6.
Ibidem minera ferrea d. Syedleczki in fluvio Lyw, rot. 3.
Ibidem molendinum Sythnya, rot. 1.
Grabyanow, lan. ½.
Sobokliky (Zabokliki 1533 r.), lan. 1½.
Vrzanka, lan. 2.
Golicze, lan. 2½, mol. 1.
 (…)

Summa de districtu Lucoviensi a nobilibus et advocatis hereditariis colonos habentibus et molendinis primae ratae percepta sunt per 30 gr. - flor. 84 gr. 24.

 

3b. DISTRICTUS LUCOVIENSIS.
Regestrum nobilium et advocatorum a se solvencium.
cmetonibus carencium.

(Primae ratae dominica Laetare an. 1531.)

(WSI SZLACHTY ZAGRODOWEJ).
Parochia Lucow.
 (…)
Jastrząbye, Smyary, nblum Jacobi etc., lan. ¼.
Jastrząbye Daczbogy, noblium omn., lan. 1.
Thworki (Jastrzębie etc.), noblium omn., lan. 1, mol. 1.
Mroczki (Jastrzębie etc.), de sorte Andreae Puscz, lan. ¼.
de sorte Thome etc., lan. ¼.
de sorte Petri Borutha, de sulcis gr. 1.
- 382 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1531.

Lupiny (Jastrzębie etc.), nobilium Bartholomei etc., lan. 1.
de sorte Nicolai etc., lan. ½.
Pluthy (Jastrzębie etc.), nobilium omn., lan. 1.

 (…)

Parochia Sbuczin.
Sbuczin, advocatus hereditarius, car. colonis, lan. 1.
Choya, Bernardi, lan. ¼.
Joannis Choyeczki etc. lan. ½.
Lipiny, de sorte Mathei, lan. ¼.
Joannis, lan. ½.
Mathei, fratris Stanislai, lan. 1.
Grodzisko, nob. omn., lan. 1.
Visnyow, ibidem advocatus hered., lan. 2, mol. 1.
Ivanov Kwassy (Iwanów Kwassy, Kijki i Przywory), Jacobi etc., lan. ½.
- 383 -


.a. 1531

DISTR. LUCOVIEN.

Ivanov Kiyki, nob. omn., lan. ½.
Ivanov Dobky, nob. omn. lan. 1.
Pyory (P. wielkie), de sorte Jacobi Pyoro, lan. 1.
Andreae, Petri etc., lan. 1.
Lugy, Helie Pogonowski, lan. ½.
Clementis, Jacobi, etc. Vissokinski, lan. ½.
Leonardi, etc., lan. ½.
Pauli et Joannis, lan. ½.
Barthol, Vissek, lan. ½.
Gregorii Vissek, lan. ½.
Barthol. Zyemak, lan. ¼.
Thchorzow Rogalie, nob. omn., lan. 1.
Okniny, Pauli Zaleski, lan. 1.
Jassionka, Stanislai, lan. ½.
Andr. Michaelis etc., lan. ½.
Barthol. Stanislai etc., lan. ½.
Czepyele, nob. omn., lan. 1, mol. 1.
Alia medietas ad ducatum Lithuaniae dat.
Chromna, nobilium omnium, lan. 2.
Pauli et Otho, lan. ¼.
Pogonow, nobilium omn., lan. 1.
Tharcze, nob. omn., lan. 1.
Isdepki (I.Kosmy, Błażeje, Wąsy i Koymidry) Kosmy, nob. omn., lan. 1.
Isdepki Strzelcze, nob. omn., lan. ½.
Isdepki Vassy, Barth. etc., lan. 1.
Leonardi Pomyanovicz etc., lan. 1.
Isdepki Gussy, Nicol. Gussowicz, lan. ⅓.
Joannis Soroka ¼ l.
Andreae cum fr. ¼ l.
Kozyestany, Joannis, lan. ¼.
Radomyśl Szadki (Sądki 1534 r.), Joan. et. Stan., lan. ¼.
Radomyśl Climenti, Leonardi etc., lan. ½.
Modrzew, nobil., lan. 1.
Borki Swirze, Leonardi, lan. ¼.
Borki Paduchi, Jacobi etc., lan. ½, mol. 1.
Borki Zoldi, Stan. Rogala, lan. ¼.
Jacobi Pyotrassovicz, lan. ¼.
Stan. Plewka, lan. ½.
Borki Gisse, Jacobi, lan. ½.
- 384 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1531.

Wirki (Borki), nob. omn., lan. 1.
Kossy (Borki), nob., lan. ¼.
Plewki (Tchorzew Plewki), nob., lan. 1.
Zoravinyecz, nob., lan. 1.
Sobicze, nob., lan. 1.
Dzewle (Dziewule), Mathie Marcowicz, lan. 1.
Jacobi Gorny, lan. ½.
Jacubovyatha, lan. ½.
Boruthi, nobilium Joannis, Nicolai etc., Nyemyrzkowye, lan. ½.
Mathie Rzassewski, etc., lan. ½.
Sdani (Zdany), nobilium, lan. 1.
Radzikow, Mathie Philipowicz, lan. ½.
Radzikow Swyaski, Petri Kalka, lan. 1.
Radzikow Stopki, Pauli etc. Bnynowye, lan. ¼.
Andree, Joannis etc., lan. 1.
Radzikow Oczki, nobil., lan. 1.
Zabłoczye, Lauren. Syrssen, lan. ¼.
Leonardi Zaleski Oklinski, lan. ½.
Thchorzow Glowki, Andr. Plewczina, lan. ½.
de sorte Bartholomei, ½.
Cosyorki (Borki Kosiorki), nobil., lan. ½.
Bzow, Mathie, Jacobi, Galkovye etc., lan. ½.
Mathie, Nicolai etc. Szopowye, lan. 1.
Cornicza (Radzikow Kornica), Luce et Petri Bolesta, lan. ¼.
Rząssow (Rzążew), nobil., lan. 2.
Othy, Alberti Wrzosek, lan. ¼.
Leonardi et aliorum dicti Zwacowye, lan. ½.
Joannis etc. Rogalovye, lan. 1/6 (sulci).
Joannis de Swirze, lan. 1/6.
Nicolai Ozyemblo, lan. 1/6.
Pythky (Piory Pytki), Margarethe, lan. 1/6.
Marsczibrody (Moscibrody), Martini Przibilo, lan. 1, mol. 2.
Vyelgor Bayczye, nobil., lan. 1.
Vyelgor Covyessye, Nicolai, etc., lan. 1.
Ostaye (Ostoja), nobil., lan. ½.
Parochia Coczko.
Thchorzow, Martini, Jacobi Lubcowye et Nicol. Lichta, lan. 1.
- 385 -


a. 1531

DISTR. LUCOVIEN..

(Thchorzow), Rabsta de ibidem a suis sulcis.
Joannis Alberti Crasuski, lan. ½.
Bernardi, Joan. Troyan, lan. ½.
Joannis Sarnka, lan. ½.
Parochia Trzebiessow.
Trzebiessow, advocatus hereditarius, lan. 1.
Vilamy Ruda (Wylany), de sorte Martini Alberti Wilam, lan. ½, mol. 1.
Cacolewnicza (Konkolownica), ibidem advocatus hereditarius, lan. 1.
Vissokinin (Wysokiny Jakusze), nobilium Joannis etc. Lussnyatha, lan. ½.
Mocziska (Mościska), Jacobi, lan. ½. mol. 1.
 (…)
Szanyavi Rindy, nobil., lan. ½.
Czeliny, nobil., lan. 1½, mol. 1.
 (…)
Vissokinin Łaczki (Wysokiny Łączki), nobil., lan. 1.
Vyerzeyki, Andr. etc. dicti Bolkovye, lan. ¼.
Martini, Mathie, etc., lan. ½.
Joannis etc. dicti Vithovyata, lan. 1/6.
Stan. etc. Wdovicz et Mathie Opas, lan. ½.
Vissokinin (Wysokiny Maciejowice), Janissovyata et Tworkovyata, lan. 1, mol. 1.
Poplawki (Popławy), nobil., lan. 1, mol. 1.
Rogale, nobil., lan. ½.

- 386 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1531.

Curow, nobil., lan. 1.
Sczepanki, nobil., lan. ⅓.
Plody, lan. ½.
Marci Zambki, lan. ¼.
Parochia Prussin.
Prussin, advoc. heredit., car. colonis, lan. 1.
 (…)

1552 1).

Regestrum ad faciendam rationem de pecuniis, ratione contributionum publicarum in districtu Lucoviensi,
in comitiis generalibus Piotrcoviae laudatarum an. Dni 1552, per me Joannem Sczuczski earundem
contributionem exactorem.

Parochia Lucoviensis.

Villae regales:
Sencziaska (Sieciaszka), col. 40.
Iszdbiska, col. 11.
Strzezow (Strzyżew), col. 17.
Przewory, col. 21.
Komnatka (Kownatki), col. 19.
Skrzinka, col. 45.
Molendinator Gzech, mol. 3, rot. korz. 1 2).
Kaczorki, col. 10, r. korz. 1.
Molendinatores Gosthchorsczy, mol. 5, r. valne 1 2).
Grązowka, col. 51.
Klymky, col. 3.
Domanicze, col. 16.
Advocati Lucovienses, col. 6.
Molendinum in oppido Lucow, r. v. 1.
Molendinum sub oppido Lucow, r. v. 1.
__________
1) Ze względu na ważność danych co do ilości kmieci ogłaszamy tu dodatkowo spis ziemi łukowskiej z r. 1552, żałując, że podobnego brak co do dwóch drugich powiatów ziemi lubelskiej.
2) Uwaga. Skrócenie r. v.- rota walne; r. k. - rota korzeczne; r. p. -rotae powodne.
- 391 -

 (…)

Villae nobilium colonis carentium:
 (…)
Grązowka, advocati anniversarii, lan. 1, ¼.
Domanicze, advoc. heredit., lan. 1.
 (…).
Swiercze, multi nobil., lan. 2/4, r. k. 1.
Zaliessie, Marczinoviąta, lan. 1.
Jastrzambie Daczbogi, multi nobiles, lan. 1.
Jastrzambie Smiary, omnes nobiles, lan. 1, r. k.
Jastrzambie Tworka, nobiles omnes, lan. 1, ¼, r. k. 1.
- 392 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1552.

Jastrzambie Mroczky, nobiles omnes simul, lan. ¾.
Jastrzambie Plyuty, nobiles omnes, lan. 1, r. k. 1.
Jastrzambie Lupiny, omnes nobiles, lan. 1, 2/4, r. k.
 (…)


a. 1552

DISTR. LUCOVIEN.

 (…)
Parochia Zbuczinensis.
Villae regales:

Zbuczin, col. 41, tabernatores agr. colen. 10.
Rowcze, col. 6.
Wisniow, col. 28, r. v. 1.
Stoczek, col. 8.
Baranek molen., mol. 1, r. v. 1.
Merchowie molen., mol. 2, r, v. 1.

Vittae nobilium:

Krzesko, Leonardi Krzesky, col. 3.
de sorte filiorum olim Joan. Krzesky, col. 3.
Vyesiolka (Krzesk Wesółka), Leonardi Krzeski, col. 3.
de sorte vidue Krzeska, col. 6.
de sorte filiorum olim Joan Krzesky, col 4.
Jeszionowek (Jasionka), Leonardi Krzesky, col. 4.
de s. filiorum olim Joan. Krzesky, col. 2.
Krolowanywa, Leonar. Krzesky, col. 9.
de sorte filiorum olim Joan. Krzesky, col. 6.
Zbuczin R., plebani, col. 8.
Zawady, mult. nobil. Krzeskych, filior., col. 14.
- 395 -


a. 1552

DISTR. LUCOVIEN.

Isdepki Guzy, Nicolai Kosmider, col. 4.
Camionavolia (Kamienowa Wola), mult. nobil., col. 8.
Radzikow Stopki, Ade Kissielnicky, col. 3.
Krzimosze, Andr. Oliączky, col. 8.
Czuryly, Nicol. Czurylo, col. 3.
de sorte Stibori, Caspar et Melchar Czurylowie, col. 3.
Oliendy, Andr. Olienczki, Petri Gniewosz et Nic. Spitarz, col. 10.
Zabloczie, de sorte Klimuntowska, col. 3.
Gornicza (Radzików Kornica), Mathie Korniczsky, col. 2.
Pithky (Piory Pytki), Mathie Pioro, col. 4.
Marsczibrody (Mościbrody), d. Siedlieczsky, col. 6.

Villae nobilium colonis carentium:

Zbuczin R., advoc. hered., lan. 1.
Wisniow R., adv. her., lan. 2, r. v. 1.
Choya, nobil. omn., lan. 1.
Lypiny, Felicis, Stanisl., Leonardi, Mathiae fratr., lan. 2.
Joannis, Albert. et Mathiae, lan. ¾.
Grodzisko, nobil. omn., lan. 1.
Kwassy, nobil. lan. 2/4.
Iwanow Kyyky, omn,. lan. 2/4.
Iwanow Dobky, omn., lan. 1.
Piory, Math. Pioro, lan. 1.
Andr., Petrus, Nicolaus, Jacobus, Gaspar, lan. 1.
Lugi, de sorte Leonardi et Jacobi Ziemakow, lan. 2/4.
Klimkoviąth, lan. 2/4.
Przedwiessky, lan. 1.
Jadamczikow, lan. 2/4.
Jacobi Grzegorzowicz, etc., lan. 1, ¼.
Pogonowskiey, lan. ¾.
Franczków, lan. ¼.
Gularze et Domieniky, lan. ¼.
Thorzow Glowalie, nobil. omn., lan. 1.
Jassionka, Nicolai, Michaelis cum vidua, lan. ¾.
Stan. et Bartholomei, lan. ¾.
Stan. Stary, lan. ¾.
Oknyny, nob. omn., lan 2, r. korz. 1.
Czepielie, nob. omn., lan. 1.
Chromna, nob. omn., lan. 2.
- 396 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1552.

Pogonow, nob. omnes, lan. 1.
Tharcze, nob. omnes, lan. 1, ¼.
Isdepki Kosny (Izdebki Błażeje, Kosmy, Wąsy i Koymidry), nob. omn., lan. 2.
Isdepki Strzelczi, nob. omn., lan. 1.
Isdepki Vąssi, Nic. Wąsz cum filiastris, lan. 1.
Leonardi Pomyan cum filiastris, lan. 1.
Isdepki Guzy, Joan. Guzoycz, lan. ⅓.
de sorte Stan. Braniczky, lan. ¼.
Virschowsky, lan. ¼.
Sowczinska, lan. ¼.
Koziestany, de sorte Grodziczkich, lan. ¼.
de sorte Joan. Sliosarz, lan. ¼.
Joan. Brudzieński, lan. ¾.
Radomysl, de sorte Klimunthi, lan. 2/4.
Sandkowska, lan. 2/4.
Modrzew, nobil. omn., lan. 2.
Borki Swiercze, omn., lan. 1.
Borki Paduchy, omn., lan. 2/4, r. powodne 1.
Borki Soldy, de sorte Felicis, lan. ¾.
Jacobi Piotruszowycz et Mat. Wrzosek, lan. ⅛.
Stan. Rogalia et Stan. Panek, lan. ¼, r. powodne 1.
Borki Gize, nob. omn., lan. 2/4.
Verky (Borki Wyrki), nob. omn., lan. 1, 2/4.
Kosschy (Borki Kossy), nob. omn., lan. 2/4.
Pliewky (Thorzew Plewki), nob. omn., lan. 2.
Zorawyniecz, nobil. mult., lan. 1.
Szobicze, omn. nobil., lan. 1.
Dziewolie, Marci Dziewolsky, lan. 1.
Joan. Dzieczinka, Nic. Gorny et Starczowicz, lan. 1.
Jacubowiąth, lan. 2/4.
Jendrzeiowiąth, lan. 1.
Boruthi, omnes nob. simul, lan. 1, ¼.
Zdany, omn. nob., lan. 1.
Radzikow Swiąsky, Petri Kalka cum Nicolao Swiązek, lan. 1.
de sorte Nicol. Maczkowycz cum Kozlowycz, łan. 1.
Radzikow Oczki, nobil. omn., lan. 1.
Radzikow Stopky, de sorte Buynow, lan. ¼.
de sorte Bartol. Presbiteris (?), cum filiast., lan. ¼.
- 397 -


a. 1552

DISTR. LUCOVIEN.

Zabłoczie, Laurenti Serszen, lan. ¼.
de sorte Oknynsky, lan. 1.
Thorzow Glowalie, nobil. omn., lan. 1.
Kosziorky (Borki Kosiorki), nobil. omn., lan. ¾.
Bzow, de sorte Odeiko, lan. 1.
Galkow, lan. ¼.
Stan. et Petri Galkow, lan. 1/6.
Corniczsky cum Marczinowiątha, lan. ¼.
Wielgor Baicze, nobil. omn., lan. 1, ¼,
Cornicza (Radzików Kornica), Luce cum Bolieslaw, lan. ¼.
de sorte Bartol. Presbiteris cum filiastris, lan. ¼.
Rzązow, nobil. omn., lan. 2, 2/4.
Othy, de sorte Nicol. et Stan. Rogalie, lan. ¼.
Uziemblo, lan. ¼.
Wrzoskow, lan. 2/4.
Borkowsky, lan. 2/4.
Gulaczow, lan. ¾.
Pithki (Piory Pytki), Stan. Grzegorzowicz.
Marsczibrody (Mościbrody), Przibylowie, lan. 2/4.
Rafael Bartossowicz, lan. ¾, r. v. 2.
Wielgor Kowiesze, nobil. omn., lan. 1.
Osthoye, nob. omn., lan. 2/4.
Tchorzow Rogale, nob. omn., lan. 2/4.
Carcze, servitores castrenses, omnes simul, lan. 1.
Parochia Trzebiessow.
Villae regales:

Trzebiessow, col. 44, r. v. 1.
Obelniczi, molendinatores, mol. 4, r. v. 1.
 (…)

Villae nobilium:

Trzebiessow, R., plebani, col. 12.
- 398 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1552.

Vyssokynin Maczieioviątha (Wysokiny Maciejowice), Nicol. Zylka, lan. 3.
de sorte dne Kosmidrowa, col. 4.
Crasusza Zembry, de sorte Lassotow, col. 3.
Vyssokynsky, col. 3.
Pauli Przesdoma, col. 4.
Crasusza Golowierzschi, multorum nobilium, col. 12.
Crasucza Miklusche, Mat. Voliensky, col. 2.
Ibid. Mat. Miklusch, col. 4.
Gabrielis, col. 1.
Petri, col. 3.
Heliae, col. 7.
Joan. Miklusch, col. 2.
Sekulinska, col. 1.
Michael Stary, a sulcis suis.
Crasusza Lanka (Krasusze Łączna Wola), Math. Miklusch, col. 2.
Joan. Miklusch, col. 1.
Mich. Sekula, col. 1.
Math. Voliensky, col. 2.
Stan. Olyassowicz, a sulcis suis.
Smolna Wolia (Krasusze Smolanka), Math. Miklusch, col. 3.
Math. Voliensky, col. 1.
Petri Crasusky, col. 2.
Heliae Crasusky, col. 6.
Sebastiani Radomsky, col. 1.
de sorte Gabrielis, col. 1.
Joh. Miklusch, col. 1.
Mich. Sekulski, col. 1.
 (…)

Villae nobilium colonis carentium:

Trzebiessow R., advoc. hered., lan. 1.
- 399 -


a. 1552

DISTR. LUCOVIEN..

Wylamy (Wylany), omn. nobil., lan. 2/4, rot. powodne.
Vyssokynin Maczieioviątha, Koschutowie, lan. 2/4.
de sorte Seraphini Grochowsky etc., lan. ¾.
Vyssokynin Thenczki (Wysokiny Łęczki), nobil. omn., lan. 1, r. p. 1.
Vyssokynin Jakusse, de sorte Piotrowska, lan. 1, r. p. 1.
Crasusza Zembry, de sorte Adamoviąth, lan. 1.
Crasusza Lanka, de sorte Piotroviąth, lan. ¼.
 (…)
Czelyny, omn. nob., lan. 1, 2/4, r. p. 1.
Carwow, de sorte Synowycz, lan. 2/4.
Joan. Swircz, lan. ¼.
Virschowskich, lan. ⅓.
Moczyskow, lan. 2/4.
Dembowskych, lan. ¼.
Golyanow, lan. 2/4.
Joan. Andrzeiowicz, lan. ¼.
Markowiąth, lan. ¼.
Golianowicz, lan. ¼.
Vierzeiki, Bolkowie, lan. ¼.
Math. cum fratribus, lan. 2/4.
Stan. Urbanowicz, lan. 2/4.
Voytowienthi, a sulcis.
Poplawy, nobiles omnes, lan. 1, 2/4, r. p. 1.
Rogale Ruda, nobiles omnes, lan. 2/4.
Curow, nob. omn., lan. 1, lan. ¼.
Sczepanki, de sorte Leonardi, lan. ¼.
Valentini cum filiastris, lan. ¼.
Plody, de sorte Marci Crasuski, lan. ¼.
Nicol. et Stan., lan. 2/4.
- 400 -

 (…)


a. 1552

DISTR. LUCOVIEN.

 (…)

Parochia Pruszyn.
Villae nobilium:

Pruszin, Hieronimi Prusinski, col. 15.
Petri Danieliowicz, col. 2, r. p. 1.
Dni Felicis, col. 2.
Stok, Gabrielis, col. 5.
Hieronimi Prusinski, col. 2.
Joan. Pruszinski, col. 10.
de sorte Ursule Prusynska, col. 5.
Vidue Joannis, col. 3.
Blogoscza, vidue Helizabeth, col. 12.
Grubalcze, Urs. Prusinska, col. 12.
Parochia Siedlcze.
Villae nobilium:

Siedlcze, Stan. Siedleczky, col. 44, r. v. 2, r. p. 2.
Plebani, col. 5.
Grabianow, ejusdem, col, 22, folusz 1.
Zabokliky, ejus., col. 16.
Uyrzanow, ejus., col. 21.
Golicze, ejus., col. 46, r. v. 1.

- 402 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1552.

Bialki, ejus., col. 10.
Strzala, ejus., col. 43.
Toporek, ejus., col. 12.
 (…)


PALAT. LUBLINEN.

a. 1580.

1580.
Regestr wybierania poborów z miasteczek i wsi Kr. Jego Mci, jakie z ziemiańskich uchwał i sejmu warszawskiego w roku niniejszym uchwalone przez mię urodzonego Sebastyana Stojeńskiego, poborcę województwa lubelskiego roku pańskiego 1580.
__________

Łukow oppidum parochia
Burmistrz z rajcami Stanisław Kaleska, Stanisław Glisz, Matis Zigmunczik, oddali pobór od 60 włók i z dziesięciną fl. 60.
Soszu duplo według starego kwitu fl. 32, od 10 piekarzów fl. 10 a jedenasty zaniechał piec, od 12 rzeźników fl. 12, od 4 kowalów fl. 4, od 20 prasołów fl. 20, od 4 kuśnierzów fl. 4, od 12 szewców fl. 12, od 4 krawców fl. 4, od 5 bani gorzałczanych fl. 4, od 6 szynkarek ze strony kmietników fl. 3, od hultajów i komornic in summa fl. 62¼, od żydów sług chrześciańskich fl. 1 gr. 18. Summa facit flor. 171 gros. 7¼.
Ługowa Wola i Jagodne (Jagodne Dąbskie), p. Piotr Koziersky sługa jego mci pana starościn oddał pobór od 4 włók osiadłych fl. 4. Facit flor. 4.
Grezowka, p. Marcin Jaszewski, sługa jego mci pana starościn oddał pobór od pana starosty od 32 włók osiadłych fl. 32 a półtory włóki nowo spustoszały, których jako ani najmują ani na dwór sieją. Wójt Kiczka przysiągł. Od 2 zagród bez ról gr. 8, a cztery zagrody spustoszały, od 3 komornic bez bydła gr. 6 a cztery spustoszały. Summa facit fl. 32 gr. 14.
Klimky, wójt grezowski pobór od 2 włók bez dziesięciny fl. 1, a ze strony dziesięciny od pana starosty fl. 1. Summa fl. 2.
Biardy, jegomość p. starosta ze strony dziesięciny pobór od włók 5½ fl. 5 gr. 15. Summa fl. 5 gr. 15.
Sencziaska, p. Marcin Jaszewsky sługa jegomości pana starościn, od 14 włók osiadłych fl. 14, od włóki bojarskiej fl. 1, od 6 zagród z rolami fl. 1 gr. 6, od 2 komornic bez bydła gr. 4. Summa fl. 16 gr. 10.
- 409 -

(...)


a. 1580

DISTR. LUCOVIEN.

Dambye, p. Bartosz Mieczkowsky od poddanych króla Jego Mości od 12½ włók osiadłych i z dziesięciną fl. 12 gr. 15, od 3 komornic bez bydła gr. 6, a półtrzeciej włóki spustoszały. Tenże od swoich włók 3 wójtowskich, od komornic. Summa fl. 12 gr. 21.
Kąth Luczinsky, p. Frącz Wiszniowsky dał od tego Kąta gr. 12. Summa gr. 12.
Zdzar, p. Piotr Koziersky sługa jegomości p. starościn od 4 włók i z dziesięciną osiadłych fl. 4, od zagród y z roli gr. 6, od 2 komornic bez bydła gr. 4, a trzy włóki jako puste przysiągł. Summa fl. 4 gr. 10.
Przewory, p. Piotr Koziersky sługa jegomości p. starościn pobór od poddanych jegomości od 9 włók osiadłych i z dziesięciną fl. 9. Trzy włóki tego roku chłopi pomiotali i puste są, na co wójt przysiągł. Od 6 zagród bez ról gr. 12. Summa fl. 9 gr. 12.
Kopczie, p. Piotr Kozierski od 4 włók osiadłych fl. 4, a to i ze strony dziesięciny, od zagrody bez roli gr. 4, potem dał od dwóch włók fl. 1. Summa fl. 5 gr. 4.
Stok, jegomość p. starosta dał ze strony dziedzicznej od 6 włók fl. 3. Summa fl. 3.
Golaszyn, p. Paweł Izdebski oddał pobór i od sąsiad swych od 5 włók, które sami orzą fl. 2 gr. 15, od 7 zagród bez ról gr. 28. Summa fl. 3 gr. 13.
Lawky, Jakob Laweczky pobór i od sąsiad swych od 5 włók fl. 2 gr. 15, od 5 zagród bez ról gr. 20, od koła dorocznego młyńskiego gr. 12. Summa fl. 3 gr. 17.
Jastrząbie Daczbogy, Chrzistoph Jastrzebski z części swej od 2 włók, które sam orze fl. 1, od zagrody bez roli gr. 4. P. Matis Michon z Tomaszem Dziewulskim od 3½ włók fl. 1 gr. 22 sz. 9. P. Sebastyan Oknimski od półwłoczka gr. 1½, od zagrody bez roli gr. 4, Summa fl. 3 gr. 2.
Jastrząbie Mroczki, p. Chrzistoph Jastrzebsky od dwu włók fl. 1, z drugiej połowicy Puszczowie i Daczbogowie od 2 włok fl. 1. Summa fl. 2.
Jastrząbie Szmyary, p. Chrzistoph Jastrzebski z sąsiady swymi od 3 włók, które sami orzą fl. 1 gr. 15, od zagrody bez roli gr. 4. P. Maciej Michon i Andrzej Lipiński od włóki, którą sami orzą gr. 15, od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 2 gr. 12.
- 410 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1580.

(Jastrząbie) Lupini, p. Jan Lenartowicz oddał pobór i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od koła młyńskiego korzecznego gr. 12, od Michałowej ogrodnika bez roli gr. 4, od komornicy bez bydła gr. 2.
Jastrząbie Tworky, p. Jan Miklas z sąsiady swymi od 2 włók które sami orzą fl. 3 gr. 15, z młyna od dorocznego koła gr. 12. Summa fl. 3 gr. 27.
Jastrząbie Pluthy, p. Jan Simanowicz i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od 4 zagród bez ról gr. 16, od koła młyńskiego dorocznego gr. 12. Summa fl. 2 gr. 28.
Gosthorza, p. Piotr Kosierski sługa jego mści starościn od 4 włók osiadłych fl. 4, od 2 zagród bez ról gr. 8, od 2 kół dziedzicznych fl. 1 gr. 18. Summa fl. 5 gr. 26.
(...)
Swiercze, p. Stanisław Swiercz i od sąsiad swych od 5 włók które sami orzą fl. 2 gr. 15, od koła młyńskiego dorocznego gr. 11, od zagrody bez roli gr. 4, zagrodnik na roli i 2 komornice spustoszali, na co z tych jeden chłop spustoszał. Summa fl. 3 gr. 1.
(...)


a. 1580

DISTR. LUCOVIEN..

Zaleszye, p. Jan Dzieczinka i od sąsiad swych od 6 włók które sami orzą fl. 3, od 8 zagród na rolach fl. 1 gr. 18, od 4 zagród bez ról gr. 16. Summa fl. 5 gr. 4.
Wiszniow, p. Piotr Kosierski sługa jegomości p. starościn od 12½ włók osiadłych fl. 6 gr. 7½ a to bez dziesięciny, od 10 zagród z rolami fl. 2, od 8 komornic bez bydła gr. 16, od 4 rzemieślników gr. 16, od 4 zagród wójtowskich bez ról gr. 16, od koła wolnego gr. 24. Summa fl. 10 gr. 19½.
Jeziory Kosiory, Jedwi p. Walenty Ząbek z trzeciej części dziesięcin włók które sami orzą fl. 1 gr. 20. P. Jan Jezierski od siebie i od uczestników swych od włok które sami orzą fl. 2 gr. 6 d. 12 i z piątej gr. 6 i 2 szelągi tychże 10 włók. P. Maciej Jezierski pobór z ostatku tychże 10 włok fl. 1 gr. 3 d. 6. Summa fl. 5.
Krinka, p. Marcin Jasewski sługa jego mści p. starościn od 18 włók osiadłych i z dziesięciną fl. 18, włókę w tym roku porzucili dwa chłopy, na co wójt przysiągł, od 2 zagród z rolami gr. 12, od 6 komornic bez bydła gr. 12, a 2 poszły precz. Summa fl. 18 gr. 24.
Zbuczin parochia.
(Zbuczin), p. Piotr Kosierski sługa jm. starościn od 12 włók i z dziesięciną fl. 12, od półwłoczka co na dwór obrócono gr. 5, od 6 zagród na rolach fl. 1 gr. 6, od 5 zagród bez ról gr. 20, de resto na sprawiedliwe oddanie wójt przysiągł. Summa fl. 14 gr. 1.
Radomiśl Stara, p. Stanisław Radomiski i od sąsiad swych od 5 włók które sami orzą fl. 2 gr. 15 d. 12 a to i z czwarciną, od 3 zagród na rolach gr. 18, od 2 zagród bez ról gr. 8, p. Platha od 3 ćwierci które sam orze gr. 11 d. 9. Summa fl. 3 gr. 23 d. 3.
Radomiśl Sęthky, p. Matis Radomiski od 3 włók które sam orze fl. 1 gr. 15, od 2 zagród bez rol gr. 8. Summa fl. 1 gr. 23.
Oknini, p. Andrzej Stachniowicz i od sąsiad swych od 9 włók które sami orzą fl. 4 gr. 15, od 8 zagród na rolach i od 4 bez ról fl. 2 gr. 12, p. Stanisław Domański z części żony swej z włóki którą sam orze gr. 15. Summa fl. 7 gr. 12.
Zabłoczie, p. Sebastyan i Gabryel Okninsczi od włóki którą sami orzą gr. 15, p. Matis Dzieczinka Okniński z półwłoczka osiadłego, p. Lenarth Zabłoczki z Serseniowskiej części i Lupiniskich od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, p. Gabryel z Maciejem
- 414 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1580.

 Radomisczi od półwłoczka który sami orzą. Summa fl. 2.
Koziestani, p. Jan Koziestański od siebie i od sąsiad swych od 1½ włók które sami orzą 22½ gr. Summa gr. 22½.
Borky Swiercze, p. Benedykt Saniawski i od sąsiad swych od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, p. Andrzej Swiercz od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15. Summa fl. 3.
Dziewule Janusowka, p. Andrzej Dziewulski z swej części od 1½ włók które sam orze gr. 26 d. 9 a to i od zagrody bez roli, p. Samuel Zdengicz z części także wiele gr. 26 d. 9. Summa fl. 1 gr. 23.
Dziewule Stare, p. Maciej Markowicz z trzeciej części wsi od 3 włók i z trzeciej części czwartej włóki które sami orzą fl. 1 gr. 20, od 4 zagród na roli gr. 24, od 4 zagród bez ról gr. 16, p. Stanisław Ptasik z części Jakubowiąt od 1½ włók i szóstej części włóki jednej gr. 25, p. Krzysztof Andrzej Samuel z takiej drugiej części i od zagród bez ról. Summa fl. 3 gr. 25.
Grodzisko, p. Andrzej Grodziczky i od sąsiad swych od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, od 12 zagród bez ról fl. 1 gr. 18, a trzeci spustoszał, od zagrody na roli gr. 6, od 5 komornic bez bydła gr. 10, a dwie spustoszały. Summa fl. 3 gr, 19.
Jaszionka, p. Walenty Jasieński i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od 9 zagród bez ról fl. 1 gr. 6. Summa fl. 3 gr. 6.
Soldy, p. Salomon Borkowski i od sąsiad swych od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, od 2 zagród bez ról gr. 8, od półkola młyńskiego dorocznego gr. 6. Summa fl. 1 gr. 29.
Paduchy, p. Salomon Borkowski tenże i od sąsiad swych ze dwu części tej wsi od 4 włók które z uczestnikami swymi orze i od 2 części piątej włóki fl, 2 gr. 10, od zagrody bez roli gr. 4, od 2 części koła młyńskiego gr. 8, pp. Borzimonie Wojciech i Walenty dali z trzeciej części fl. 1 gr. 18. Summa fl, 4 gr. 10.
Kosziorky, p. Andrzej Kosiorek i od sąsiad swych od 9 włók które sami orzą fl. 4 gr. 15. Summa fl. 4 gr. 15.
Maszczibrody, p. Kasper Maszczibroczkij i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, p. Floryan Siedliczki od włóki osiadłej fl. 1, od 2 kół walnych młynarskich fl. 1 gr. 18. Summa fl. 4 gr. 10.
- 415 -


a. 1580

DISTR. LUCOVIEN.

Nerki Borki, p. Daniel Borkowski i od sąsiad swych od 4 włók co sami orzą fl. 2, od półkola korzecznego gr. 6, od komornicy bez bydła gr. 2. Summa fl. 2 gr. 8.
Othy, p. Stanisław Otha i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, p. Wojciech Swiercz od półczwarta włók fl. 1 gr. 22½, p. Stanisław Czesla Chromienicki od półwłoczka co sam orze gr. 7½. Summa fl. 4.
Ręthky Lugi, p. Maciej Lugowski od 2 włók z połowicy wsi fl. 1, p. Maciej Lawczik z drugiej połowicy wsi od 2 włók które sami orzą fl. 1. Summa fl. 2.
Koszy, in delacione.
Lipiny, p. Jadwiga Lipińska wdowa z pół wsi od 2 włók które sami orzą fl. 1, p. Szczęsny Lipiński z drugiej połowicy wsi od 2 włók które sami orzą fl. 1. Summa fl. 2.
Lugi Wielkie, p. Szymon Lugowski i od sąsiad swych od 8 włók które sami orzą fl. 4, od 3 zagród bez ról gr. 12, od 2 komornic bez bydła gr. 4. Summa fl. 4 gr. 16.
Chromna, p. Stanisław Chromieński i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od zagrody bez roli gr. 4, od komornicy bez bydła gr. 2. Summa fl. 4 gr. 6.
Zdani, p. Bartizel Mieczkowski pobór od wszystkich Zdanowskich od 4 włók które sami orzą fl. 2. Summa fl. 2.
Tarcze, p. Stanisław Mieczkowski i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 2 gr. 8.
Ostoia, p. Mikołaj Ostoiski i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od zagrody bez roli gr. 4. Summa fl. 2 gr. 4.
Czieliemecz (Cielemorze), p. Andrzej Czielemeczkij i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od 3 zagród bez ról gr. 12. Summa fl. 2 gr. 12.
Blazeiow Strzelcze, p. Wojciech Izdebsky od 3 włók które z uczestnikami orze fl. 1 gr. 15, p. Mikołaiowa wdowa od czwartej włóki którą sama orze gr. 15, od zagrody bez roli gr. 4. Summa fl. 2 gr. 4.
Rowcze, p. Jan Zdanowski od 3 włók bez dziesięciny fl. 1 gr. 15, jegomość pan starosta ze strony dziesięciny fl. 1 gr. 15, zagroda spustoszała, od której ani wtórego poboru nie brano. Summa fl. 3.
- 416 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1580.

Olendy, p. Stanisław Sobol i od sąsiad swych od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, od 3 zagród na rolach gr. 18, od 3 zagród bez ról gr. 12. Summa fl. z gr. 15.
Kaczorky, Ambrozi od 5 włók osiadłych krom dziesięciny fl. 2 gr. 15, od 2 zagród bez ról gr. 8, od 3 kół młyńskich dorocznych fl. 1 gr. 6, jego mość pan starosta ze strony dziesięciny fl. 2 gr. 15. Summa fl. 6 gr. 14.
Czioszna, in delacione.
Choia, in delacione.
Rzazew, p. Stanisław Saraphinowicz i od sąsiad swych od 8 włók które sami orzą fl. 4, od półwłóczka osiadłego 2 sąsiad gr. 15, od 6 zagród bez ról gr. 24. Summa fl. 5 gr. 9.
Bzow, p. Jerzy Czerski z części Gałczyńskiej od 4 części z czterech włók które sami orzą i od piątej części pan Wojciech wszystkiego fl. 2, od 8 zagród bez ról fl. 1 gr. 2, a 2 spustoszały na co przysiągł, p. Piotr Sopa sam od siebie od 2 włók które sam orze fl. 1, od zagrody bez roli gr. 4, od komornicy gr. 2, p. Wojciech Bzowski od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 4 gr. 14.
Karcze, p. Andrzej Grodziczki pisarz ziemski łukowski z części swej od włóki którą sam orze gr. 15, od zagrody na roli gr. 6, a drugi uciekł bez roli. Summa gr. 21.
Iwanow Przewary, p. Jakób Przewara i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od Jana Koscziese zagrodnika bez roli gr. 4. Summa fl. 2 gr. 4.
Żorawiniecz, p. Andrzej Krasuski i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od zagrody bez roli gr. 4. Summa fl. 2 gr. 4.
Modrzew, p. Mikołaj Modrzewski i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od zagrody bez roli gr. 4. Summa fl. 2 gr. 4.
Krolowa Niva, Veszolka, Krzesk, p. Kielian Krzeski z części swej od 3 półwłoczków osiadłych fl. 1 gr. 15, od 4 zagród na rolach gr. 24, p. Adam Krzeski z części pana ojca swego Mikołaja nieboszczyka od włóki którą sami orzą gr. 15, od półwłóczka i z czwarczini osiadłych gr. 22½, od dwóch zagród na roli gr. 12, od 2 bez ról gr. 8, p. Riskowiczowa od półwłóczka osiadłego gr. 15, od zagrody na roli z części Saraphimowskiej gr. 6, p. Jan Krzesky od półwłóczka osiadłego gr. 15, od 2 zagród na rolach gr. 12, p. Mikołaj młody Krzeski od siebie i od braci swej z włóki osiadłej fl. 1, od zagrody na roli gr. 6, p Adam
- 417 -


a. 1580

DISTR. LUCOVIEN..

syn Jarosza Krzeskiego od 5 półwłóczków osiadłych fl. 2 gr. 15, od 4 zagród bez ról gr. 16, p. Jerzy syn Floryana Krzeskiego od włóki osiadłej fl. 1, od 3 zagród z rolami gr. 18, p. Szczęsny Sedzik Krzesky od półwłóczka osiadłego gr. 15, od półwłóczka pustego gr. 5½, a zagrody mu spustoszały, p. Floryan Krzeski od 5 półwłóczków osiadłych fl. 2 gr. 15, od 2 zagród na rolach gr. 12, od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 15 gr. 15.
Tchorzow Rogale, p. Andrzej Krasusky z części swej od 2 włók które sam orze fl. 1, p. Koralowsky od włóki którą sam orze gr. 15 i od drugiej Rogalów gr. 15, p. Mikołaj i Walenty Matis Kowal oddali pobór od 2 włók które sami orzą fl. 1, od 3 komornic bez bydła gr. 6. Summa fl. 3 gr. 5.
Czuryly, p. Stanisław Czurylo sędzia grodzki łukowski od 2 włók osiadłych fl. 2, p. Józef Czurilo z inszą bracią od 2 włók które sami orzą fl. 1, od zagrody na roli gr. 6, a druga spustoszała ale przecie dał od roli gr. 2. Summa fl. 3 gr. 8.
Czepielie, p. Stanisław Czuriło sędzia grodzki i Z. oddał pobór od 6 włók które sami orzą fl. 3, od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 3 gr. 8.
Krzimosze, p. Jan Oleczky z połowicy wsi od półwłóczka osiadłego gr. 15, od połowicy pięciu zagród z rolami gr. 10, p. Szczęsny także dał z drugiej części gr. 25. Summa fl. 1 gr. 20.
Vielgor Zaicze, p. Paweł Vielgorsky od 4 włók czo sami orzą fl. 2. Summa fl. 2.
Vielgor Koviesze, p. Stanisław Strus od 5 włók które sam z sąsiady orze fl. 2 gr. 15, od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 2 gr. 23.
Radzikow Stopky, p. Wacław Vadowski od 3 włók co sam orze z uczestnikami fl. 1 gr. 15, od 3 zagród na roli gr. 18, od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 2 gr. 11.
Radzikow Wielki, p. Bartizel Nurzimski z Radzikowa zapłacił i od sąsiad swych z połowicy wsi od 4 włók co sami orzą fl. 2, z drugiej połowicy wsi Kozłowic od 4 włók winni, Summa fl. 2.
Komicza, p. Grzegorz Czirsky od 4 części dwu włók gr. 20, p. Wojciech Bzowski od piątej gr. 10, od 6 zagród bez ról gr. 24, tenże p. Wojciech dał od siódmej zagrody gr. 4, p. Stanisław Rzazewski Zgrika od 2 włók co sam orze fl. 1, od 3 zagród bez ról gr. 12. Summa fl. 3 gr. 10.
- 418 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1580.

Radzikow Oczky, p. Józef Radzikowsky od 4 włók które sami orzą fl. 2, od komornicy bez bydła gr. 2, komornik jeden spustoszał a drugi uciekł. Summa fl. 2 gr. 2.
Piory i Pithky, p. Szczęsny Glubowski od małżonki swej od trzeciej części dwu włók które sam orze gr. 10, od 3 zagród na rolach gr. 18, od zagrody bez roli gr. 4, p. Marcin Pióro od 2 części trzech włók gr. 20, od 3 zagród na rolach gr. 18, od 2 zagród bez ról gr. 8, p. Stanisław Zolmierzowicz od siebie i sąsiad swych od 6 włók które sami orzą fl. 3, od 2 zagród bez ról gr. 8, p. Stanisław Bargiel od półwłóczka który sam orze gr. 7½. Summa fl. 6 gr. 3½.
Sobicze, Jan Sobicz od 4 włók które sami orzą fl. 2, od 2 zagród bez ról gr. 8, od komornicy bez bydła gr. 2, p. Piotr i z sąsiady swymi od 2 włók które sami orzą fl. 1. Summa fl. 3 gr. 10.
Koszni Yzdebky, p. Stanisław Izdebsky od 4 włók które sami orzą fl. 2. Summa fl. 2.
Vąszy Yzdebky, p. Adam Pomian Ysdebsky i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, zagród 3 nie masz iuravit jako spustoszały, Summa fl. 2.
Guzy Yzdebky, p. Stanisław Izdebsky i od uczestników swych od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, od 2 zagród bez ról gr. 8, p. Stanisław Kośmider od dwu półwłóczków osiadłych fl. 1. Summa fl. 2 gr. 23.
Plewky, p. Piotr Grochowsky pobór od 2 włók z dwu części które sam orze gr. 20, p. Mikołaj Ostoisky od trzeciej części z tych 2 włók, na której ma zagród 2 na rolach gr. 12, p. Zygmunt Wisok od 2 włók które sam orze fl. 1, p. Stanisław i Jan Bockowsczi od 2 włók które sami orzą fl. 1, p. Jarosz Krasusky od zagrody na roli gr. 6. Summa fl. 3 gr. 8.
Pogonow, p. Wawrzyniec Pogonowsky i od sąsiad swych od 8 włók które sami orzą fl. 4, od 4 zagród bez ról gr. 16, od komornicy bez bydła gr. 2, od 2 włók Jakub Liskowicz i Jakub Plewka z uczestniki swymi fl. 1, od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 5 gr. 26.
Tchorzow Głowky, Jan Woźny Tchorzewski od spólniczki tej wsi od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, p. Florian Kowalowsky i z Augustynem z drugiej połowicy wsi od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 3 gr. 8.
- 419 -


a. 1580

DISTR. LUCOVIEN.

Iwanów Kyky, p. Stanisław Iwanowsky od współek z uczestnikami swymi od dwu włók które sami orzą fl. 1. Summa fl. 1.
Iwanów Kwaszy i Wola Kamina, p. Mikołaj Iwanowsky od włóki swej osiadłej fl. 1, p. Jakób Iwanowsky z drugiej włóki osiadłej fl. 1. Summa fl. 2.
Trzebieszow parochia.
(Trzebieszów), p. Bzowsky ze strony dziedzicznej od włók 22 osiadłych fl. 11, p. Piotr Kosiersky sługa jego mści pana starościn oddał bez dziesięciny fl. 11, od 4 zagród na rolach gr. 24, od 5 komornic bez bydła gr. 10, a ostatek spustoszało gr. 10. Summa fl. 2 3 gr. 2.
Ruska Wola, p. Jan Ronieszchowsky od 15 włók osiadłych fl. 15, od 6 komornic bez bydła gr. 12, od 2 kół walnych fl. 1 gr. 18. Summa fl. 17.
Karwow, p. Jan Swiercz z części brodzińskiej z uczestnikami swymi od 3 włók fl. 1 gr. 15, p. Łukasz Swiercz od półwłóczka który sam orze gr. 7½, p. Stanisław Misczichowicz od 3 włók z trzeciej części wsi, które sami orzą fl. 1 gr. 15, od zagrody bez roli gr. 4, p. Andrzej Karwowsky z części Golianowskiej od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, zagród 3 spustoszały. Summa fl. 4 gr. 26½.
Schaniawy gzary, p. Krzysztof Saniawsky i od sąsiad swych od 6 włók które sami orzą fl. 3, od 2 zagród bez ról gr. 8, od 5 komornic bez bydła gr. 10, zagrodnik trzeci spustoszał. Summa fl. 3 gr. 18.
Koschuthy, vide infra Grochowka.
(...)
Grochowka, p. Stanisław Gluchowsky z bracią swą od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, od 5 zagród bez ról gr. 20, p. Krzysztof Moscziczky i z bratem swym z czwarciny osiadłej gr. 7½, P. Stanisław Piotrowicz z Laszinsky części od 2 włók co sami orzą fl. 1, p. Serafin Lusznia od 3 włók które sami orzą fl. 1 gr. 15, od 4 zagród bez ról gr. 16, p. Jan Kosut syn Jozwow od Kosutowskich włók 8 które sami orzą fl. 4, p. Koszmider na dole od 1 włóki w Maczieyowiczach, p. Gabriel Koszud od banie gorzałczanej gr. 12. Summa fl. 9 gr. 25½.
Wysokynin Lęczky, p. Wawrzyniec Viszokińsky i od sąsiad swych od 5 włók które sami orzą fl. 2 gr. 15, od pięciu części dwu kół młyńskich i od zagrody bez roli gr. 14, p. Jan Wiaczkowicz
- 421 -


a. 1580

DISTR. LUCOVIEN..

z części Jagustinowskiej od włóki co sam orze gr. 15 i od szóstej części dwu włók gr. 2. Summa fl. 3 gr. 16.
Wierzeyky, in delacione.
Plody (Płudy), p. Paweł Krasusky i od sąsiad swych z włóki co sami orzą gr. 15, p. Lenard Plodowsky od 2 włók co sami orzą fl. 1. Summa fl. 1 gr. 15.
Sczepanky, p. Stanisław Głuchowsky z połowicy wsi od 2 włók co sami orzą fl, 1, od zagrody bez roli gr. 4, p. Bartosz Lenartowicz od drugiej połowicy wsi od 2 włók co sami orzą fl. 1. Summa fl. 2 gr. 4.
Lesczanka, p. Serafin Lesczinsky, z połowicy wsi od 5 włók co sami orzą fl. 2 gr. 15, od 2 kół młyńskich dorocznych gr. 24, p. Jakób Lesczinsky od drugiej połowicy wsi od 5 włók co sami orzą fl. 2 gr. 15, od 2 zagród na rolach gr. 12. Summa fl. 6 gr. 6.
Kraszusza Zembry y Vola Zembrowa, p. Bartosz Lasotha z Magdalamowskiej części z obudwu wsi od 6 włók które sami orzą fl. 3, od 4 zagród na rolach gr. 24, od 5 zagród bez ról gr. 20, p. Jan Strączek ze dwu włók z obudwu wsi z części Pawłowskiej fl. 1, od 3 zagród bez ról gr. 12, p. Andrzej Adamowicz od 2 włók co sami orzą fl. 1, od 2 zagród bez ról gr. 8, p. Paweł Markowicz z bratem swym z włóki którą sami orzą gr. 15, p. Wojciech Jarosik od włóki co sam orze gr. 15 i od 2 części drugiej włóki, bo się trzecia zamyka w tej Pawłowskiej włóce gr. 10, od zagrody bez roli gr. 4, od komornicy bez bydła gr. 2, p. Stanisław Bieniasowicz z części Janowskiej od włóki którą sam orze nie dał. Summa fl. 8 gr. 20.
Krasusza Mikluse, Konopczina Wola i Smolanka, p. Adam Głowczik z części swej i za Olszyńskiemi, którą mają w tej części czwartej, od 2 włók co sami orzą fl. 1, z trzeciej włóki co z Przesdomą mają gr. 6, p. Przesdoma Maciej od półtora włók które sam orze gr. 22½, od 4 zagród bez ról gr. 16, Sikutowie od włóki ... , p. Stanisław Okas z części Okasowskiej połowicy od półtrzecia włók które sam orze fl. 1 gr. 7½, od 5 zagród bez ról gr. 20, p. Jarosz Krasuski oddał pobór z części wójtowskiej od 5 włók co sami orzą fl. 2 gr. 15, od 10 zagród bez ról fl. 1 gr. 10, p. Mikołaj Ostoysky od 2½ włók które sam orze fl. 1 gr. 7½, od 4 zagród z rolami gr. 24, p. Stanisław Miklus z trzeciej części
- 422 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1580.

od 2½ włók co sam orze fl. 1 gr. 7½, od 5 zagród bez ról gr. 20. Summa fl. 12 gr. 6.
Wisokinin Jakuse, p. Jan Ziemek od 8 włók co sami orzą fl 4, od 3 zagród bez ról gr. 12, od półtora kół młyńskich gr. 18. Summa fl. 5.
Wisokinin Maczieiowicze super Grochowka, p. Krzysztof Sulan z Koszmiderem od włóki co sami orzą gr. 15. Summa gr. 15.
Golowierzchy Krasusza p. Krzysztof Moscziczky od 8 włók co sami orzą fl. 4, od 8 zagród bez ról fl. 1 gr. 18, a dwie spustoszały, od 10 komornic bez bydła gr. 20. Summa fl. 6 gr. 8.
Dąbrowka atq. Żakowa wola, in delacione.
Popławy, p. Piotr Poplawsky od 10 włók co sami orzą fl. 5, od 4 zagród bez ról gr. 16, od koła młyńskiego gr. 12. Summa fl. 5 gr. 28.
Rogale Ruda, p. Jan Rogala od 4 włók które sami orzą fl. 2, od zagrody bez roli gr. 4. Summa fl. 2 gr. 4.
Krasusza Marczyszowietha.
Smolna Wola.
Wilany, p. Paweł Vilezinski i od sąsiad swych od 4 włók co sami orzą fl. 2, od zagrody z rolą gr. 6, a drugi uciekł. Summa fl. 2 gr. 6.
Czelyni, p. Mikołaj Czelinsky z czterech części wsi Czelin dwanaście włók które sami orzą fl 4 gr. 24, od 5 zagród bez ról, które na tych częściach mają gr. 20. Summa fl. 5 gr. 14.
Czelyni od komornicy bez bydła gr. 2, od młyna z tychże 4 części gr. 8½, p. Szymon Rostkowicz z ostatka z tych 12 włók fl. 1 gr. 6, od młyna także z ostatka gr. 3½, od zagrody bez roli gr. 4, od komornicy bez bydła gr. 2. Summa fl. 1 gr. 26.
Obelniky, in delacione.
Żaky Krasusa.
Kozirinek parochia.
(Kozirinek), p. Jakób Iszdebsky od 10 włók z wójtowskiemi fl. 10, od zagrody bez roli gr. 4, od 2 komornic bez bydła gr. 4, komornica spustoszała. Summa fl. 10 gr. 8.
Oppidum Radzyn, Adam Goscz rajca Radzinsky od domów sosu wszystkiego według starych kwitów fl. 25 gr. 18, od 16 włók bez dziesięciny fl. 8, od 5 bani gorzałczanych fl. 4, od 4 piekarek
- 423 -

(...)


a. 1580

DISTR. LUCOVIEN.

 Domasewsky z części Lenarthow od włóki osiadłej z obu wsi fl. 1. Sum ma fl. 10 gr. 4.
Krasow Antiqua, p. Walenty Lenartowicz z części Rudzinskiej od półtora włók osiadłych fl. 1 gr. 15, od zagrody bez roli gr. 4, p. Jan Cziborowicz z części Marczinowiat od 2 włók które sami orzą fl. 1, od koła młyńskiego z Olsziwnicze gr. 12, Maciej Lenartowicz od półtoru włók osiadłych fl. 1 gr. 15, od cwiarciny osiadłej gr. 7½, P. Mikołaj Domasewsky od półwłóczka osiadłego gr. 15, młyn spustoszał, p. Maciej Krasowsky od włóki i z cwiarciny osiadłych fl. 1 gr. 7½, od 2 zagród bez ról gr. 8. Summa fl. 6 gr. 24.
Rozwadow Stary, Andrzej Madrus i od sąsiad swych od 6 włók które sami orzą fl. 3. Summa fl. 3.
Rozwadow Sethki, p. Jakób Rozwadowsky z połowicy wsi od 3 włók które z sąsiady orze fl. 1 gr. 15, p. Jan Kozik od 3 cwiarcin jednej osiadłej a dwu pustych gr. 12½. Summa fl. 1 gr. 27½.
Rozwadow Maynoti, p. Jan Kozik od półwłóczka osiadłego gr. 15, Maciej Lasky od siebie i od uczestników swych od 2 włók, które sami orzą fl. 1, od zagrody bez roli gr. 4. Summa fl. 1 gr. 19.
Wola Chomieyowa, Katarzyna Chomieyowa od włóki osiadłej fl. 1. Summa fl. 1.
Sobole, p. Wojciech Sobol i od sąsiad swych od 4 włók które sami orzą fl. 2, od zagrody bez roli gr. 4, od szewca Wojciecha gr. 8, p. podstarości od 2 włók osiadłych fl. 2, Stanisław Tiburczi z bratem od półwłóczka co sami orzą gr. 7½, Tomasz z panem Kozikiem od półwłóczka gr. 7½. Summa fl. 4 gr. 27.
Siedlcze oppidum parochia.
(Siedlcze), burmistrz dał soszu in duplo fl. 4 gr. 2, od 15 włók osiadłych fl. 15, od 12 piekarzów fl. 6, od miecznika gr. 15, od 4 przekupek fl. 2, od 5 rzeźników fl. 2 gr. 15 a dwa dali indziej, od zduna gr. 15 a drugi indziej dał, od ślusarza gr. 15, od 4 kuśnierzów fl. 2, od 10 szewców fl. 5, od 2 kowalów fl. 1, od 2 tkaczów fl. 1, od 2 bani gorzałczanych fl. 1 gr. 18. Summa fl. 41 gr. 20.
Stara Wieś, Stanisław Macziusek wójt pani Siedleczky od 12 włók osiadłych i z dziesięciną fl. 12, od 15 zagród z rolami fl, 3, od
- 428 -


PALAT. LUBLINEN.

a. 1580.

2 przekupniów gr. 24, od rzeźnika jednego gr. 8, od 3 kół dorocznych fl. 1 gr. 6, od folusza gr. 15, od 3 komornic bez bydła gr. 6, a ostatek jako spustoszało przysiągł. Summa fl. 17 gr. 29.
Uyrzanow, Tomasz Mirkinka od 1½ włók osiadłych fl. 1 gr. 15, od 6 zagród z rolą fl. 1 gr. 6, od 4 komornic bez bydła gr. 8, przekupnia już nie masz. Summa fl. 8 gr. 29.
Grabianow, Jakób Muczek wójt od 8½ włók osiadłych fl. 8 gr. 15, od 5 rzemieślników gr. 20, od rzeźnika gr. 8, od komornicy bez bydła gr. 2, a druga poszła precz. Summa fl. 9 gr. 15.
Thopory, Paweł Dropik wójt od 4½ włók osiadłych fl. 4 gr. 15, od 2 rzeźników gr. 16. Summa fl. 5 gr. 1.
Strzała, Maciej Oszinski wójt od 9 włók osiadłych fl. 9, od 1 przekupnia gr. 12, od koła korzecznego gr. 12, komornice 3 i rzeźnik uciekli. Summa fl. 9 gr. 24.
Porzecze, Marek Ylop od 2 włók osiadłych fl. 2, komornik z bydłem uciekł. Summa fl. 2.
Żabokliki, Maciej Kopczik wójt od 4 włók osiadłych fl. 4, od 3 zagród z rolami gr. 18, komornice poszły precz. Summa fl. 4 gr. 18.
Golicze, p. Florian Osedleczky od 6 włók osiadłych fl. 6, od 2½ pustych gr. 25, od 3 komornic bez bydła gr. 6, od koła walnego gr. 24. Summa fl. 7 gr. 25.
Bialka, p. Siedleczky od 3 włók osiadłych fl. 3, od pustej włóki gr. 10, od komornicy bez bydła gr. 2. Summa fl. 3 gr. 12.
Pruschim parochia.
(Pruschim), p. Jaroszowa Pruszinska pobór z Pusznia y Zawad od 7 włók osiadłych fl. 7, od koła młyńskiego gr. 12, p. Maciej Pruszimski od zagrody bez roli z Zawad gr. 4. Summa fl. 7 gr. 16.
Zawady.
Sthok Blegoszcza, p. Mikołaj Pruszimski od siebie i od panów braci swej Facza i Marcina ze wszystkiej majętności prusimskiej od 4 włók osiadłych fl. 4, od 8 zagród bez ról fl. 1 gr. 2, Kukański od pana Jarosza od włóki osiadłej fl. 1. Summa fl. 6 gr. 2.
(...)

powrót

Andrzej Boczek
boczeka@wp.pl

Copyright ©