DZIEWULE 1441
 
Osoby posiadające stare fotografie, dokumenty lub inne pamiątki związane z historią wsi Dziewule serdecznie zapraszam do współpracy - A.B.

Wsie okoliczne w średniowieczu

Źródło: Stanisław Kuraś, Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, Dzieje Lubelszczyzny, T. III, PWN W-wa, 1983 (dalej "Kuraś").

Nazwa wsi
Źródło
Informacje historyczne
BARANEK
Kuraś, s. 71
Początek XVI w. droga z Dziewul do młyna Barankowego (PŁ 126-8).
BORKI
s. 35
(1469, 1507 Borky) ok. 8-10 km SE od Siedlec, rozpadły się na niżej wym. osady. Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlach. bez kmieci. 1469 Mikołaj Borkowsky z z. łuk. (ZL VIII 73). 1507 szl. Marcin z B. (PŁ 65).
BORKI-GIZE
s. 35
(1531 Borki Gisse, 1533 Borki Gysze), osada niezid., zapewne zrosła się z jedną z n/w wsi B. 1531-3 pobór z 1/2 ł. (RP).
BORKI-KOSIORKI
s. 35
(pocz. XVI w. Kossyorky, 1529 Cosyorky). 1529 dzies. wart 2, 1/2 grz. plebanowi w Zbuczynie (LR 416). 1531-3 pobór z 1/2 ł. (RP). Pocz. XVI w. granice z Wiśniewem (PŁ 7).
BORKI-KOSY
s. 35
(1507 Kossy, 1529 Kosy).1507 szl. Andrzej z K. (PŁ 65). 1529 dzies. wart. 3 wiard. plebanowi w Zbuczynie (LR 417). 1531-3 pobór z 1/4 ł. (RP).
BORKI-PADUCHY
s. 35
(1529 Paduchy, 1531 Borki Paduchi). 1529 dzies. 4 grz. plebanowi w Zbuczynie (LR 417). 1531-3 pobór z 1/2 ł. i młyna (RP).
BORKI-SOŁDY
s. 35
(1529 Scholdy, 1531 Borki Zoldi). 1529 dzies. 3 grz. plebanowi w Zbuczynie (LR 417). 1531-3 pobór z cz. Stanisława Rogali i Pawła 1/4 ł., cz. Jakuba Pietruszowicza 1/8 ł., cz. Stanisława Plewki i Gotarda 1/2 ł. (RP).
BORKI-ŚWIERCZE
s. 35
(1509 Borky, 1529 Swyrcze, 1531 Borki Swirze), dziś Świercze. 1509 szl. Jan Swyerz z Borków (PL 8). 1529 dzies. wikariuszom w Zbuczynie (LR 417). 1531-3 pobór z cz. Leonarda 1/2 ł. we własnej uprawie, 1 ł. km., młyn (RP).
BORKI-WYRKI
s. 35
(1529 Wyrky). 1529 dzies. wikariuszom w Zbuczynie (LR 417). 1531-3 pobór z 1 ł. (RP).
GRODZISK
s. 81

(1427 Grodecz, 1430 Grodzacz, 1441 n. Grodzisko kop.) 15 km N od Łukowa. Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlach. 1427 szl. Jan Partheka z G. (ZL II 113-4). 1430-1 Maciej z G. (ZL II 272, 288). 1441 Mroczesław z Milanowa sprzedaje w. G. i Sobiestan położone między w. Zbuczyn, Dziewule i Jasiona Janowi Zarębie za 8 grz. oraz 2 konie wart. 9 kóp półgroszków (ZDM VIII 2345). 1472 Jan Rola z G. (MK XCVIII 222). 1509 dz. Stanisław Grodziski, Jan, Katarzyna, Anna, Małgorzata. Granice z Dziewulami (PŁ 8, 9, 30). 1529 dzies. z całej wsi wikariuszom w Zbuczynie (LR 417). 1531-3 szlachta bez kmieci, pobór z 1 ł.

JANUSZÓWKA
s. 88
(1529 Janussow, 1580 Dziewule Janusowka), dziś Januszówka. 12 km N od Łukowa. Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlach. 1529 dzies. z folw. 3 grz. plebanowi (LR 416). 1531-3 pobór zapewne łącznie z Dziewulami.
JASIONKA
s. 89
(1441 Jassona kop., 1529 n. Jasyonka, 1531 Vola Jessyenova) 12 km SE od Siedlec. Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlach. 1441 granice z Grodziskiem i Sobiestanem (ZDM VIII 2345). 1529 dzies. z całej wsi 3 grz. plebanowi (LR 416). 1531-3 pobór z cz. Mikołaja Kośmidra Izdebskiego 1 ł. km., szlachta bez kmieci: Stanisław 1/2 ł., Andrzej, Michał, Mikołaj i in. 1/2 ł., Bartłomiej, Stanisław i in. 1/2 ł. (RP).
JASTRZĘBIE
s. 90
 
(1418 Jastrzabie kop., 1448 Iastrzambie or.) ok. 15 km S od Siedlec. Pow. i par. łuk. Własn. szlach. 1418 3 szlachty bez kmieci, dzies. plebanowi w Łukowie (ZDM I 328). 1448 dzies. plebanowi (Mp IV 1498). 1511 Grzegorz z J. (MS IV 9985). Wieś rozpadła się na n/w osady.
JASTRZĘBIE-DADŻBOGI
s. 90
 
(1531-3 Jastrząbye Daczbogy). 1531-3 szlachta bez kmieci, pobór z 1 ł. (RP).
JASTRZĘBIE-KOTNA
s. 90
 
(1507 Yastrzabye dicta Kothna). 1507 granice z Jastrzębiami-Tworkami (PŁ 64).
JASTRZĘBIE-ŁUPINY
s. 90
(1418 Lapini! kop., 1448 n. Lupina or., 1531 Lupiny). 1418 2 szlachty bez kmieci, dzies. plebanowi w Łukowie (ZDM I 328). 1448 dzies. plebanowi (Mp IV 1498). 1507 granice z Jastrzębiami-Tworkami i Wiśniewem. Drogi do Wiśniewa i Gostchorzy (PŁ 65-67) 1531-3 szlachta bez kmieci: Bartłomiej, Mikołaj, Leonard 1 ł., Mikołaj Stary, Marcin, Andrzej, Mikołaj, Jakub 1/4 ł., Mikołaj Michoń i in. 1/2 ł., młyn o 1 kole (RP).
JASTRZĘBIE-MROCZKI
s. 90
 
(1507 Iastrząbye dicta Mroczki, 1531 Mroczki). 1507 szl. Jan z J. (PŁ 65). 1531-3 pobór: cz. Wojciecha i Pawła Daćbogów 1/4 ł. km., szlachta bez kmieci: Andrzej, Mikołaj, Marcin, ss. Jana Puszcza 1/4 ł., Tomasz i Michałowa 1/4 ł., Piotr Boruth 1/8 ł. (RP).
JASTRZĘBIE-PLUTY
s. 90
(1531-3 Pluthy). 1531-3 szlachta bez kmieci 1 ł. (RP).
JASTRZĘBIE-ŚMIARY
s. 90
 
(1507 n. Smyari). 1507-11 szl. Jakub Smyara Jastrzębski z Ś. (MS IV 9985, PŁ 65). 1531-3 szlachta bez kmieci: Jakub, Jan, Andrzej br. 1/4 ł.. Mikołaj i Paweł 1/2 ł. (RP).
JASTRZĘBIE-TWORKI
s. 90
(1495 n. Iastrzabye dicta Tworky, 1511 Tworki). 1495 wzm. (PŁ 88). 1507 dz. Grzegorz, Maciej, Wojciech, Jakub Kosiorkowie, Grzegorz Perka. Granice z Jastrzębiami-Kotną wg dok. podkomorzego Grota z Ostrowa [ok. 1462-72]: od rz. Gostchorza do lasu Łupina. Granice z Jastrzębiami-Łupinami wg dok. podkomorzego Oty Pileckiego [ok. 1480-96]: borem do rz. Łupina, do granicy Wiśniowa (PŁ 64-65). Granice z Wiśniowem: od granic Jastrzębi-Łupin nad rz. Łupina w lesie Tłuścieć borem do drogi z Łupin do Wiśniowa, borem do drogi z Łupin do młyna w Gostchórzy, koło stawu w tej wsi... (PŁ 66-87). Bartnicy król. mają dawne pr. używania lasów w J.-T. (PŁ 67). 1511 Mikołaj z T. (MS IV 9985). 1531-3 szlachta bez kmieci; pobór z 1 ł. i młyna (RP).
KOZIESTANY

s. 111-112

(1507 n. Kozyostany) dziś Koziestany, 11 km N od Łukowa. Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlach. Pocz. XVI w. granice z w. Dziewule (PŁ 107). 1507 granice z Wolą Krasuską (PŁ 47). 1514 granice z w. Radomyśl i Zabłocie. Dz. Andrzej Dziewski, Mikołaj, Andrzej, Wojciech, Zofia ż. Stanisława Dziewskiego, Droga do Łukowa, (PŁ 105). 1531-3 szlachta bez kmieci: pobór z cz. Stanisława Dziewulskiego 1/4 ł. cz. Pawła Grudzieńskiego 1/4 ł., cz. Jana Slosarza 1/4 ł (RP).

KRASUSA-GOŁOWIERZCHY
s. 113
(1425 Goliznicza?, 1488 Golowyrzchy, pocz. XVI w. Golovyeza Kraszvsza, 1507 Golowyerzchy, 1508 Krassuscha alias Golonycza, 1522 Crasschvsza dicta Golovyerzchy), dziś Gołowierzchy. 1425 Pełka z G. (SP VII/2 1599). 1488 wzm. (PŁ 133). Pocz. XVI w. granice z Rudą i Zembrami (PŁ 40). 1507 dz. Andrzej, Lasota Piotr. Maciej i Mikołaj Krasuscy (PŁ 43-44). 1508 granice z Celinami. Dz. Piotr, Mikołaj i in. (PŁ 33). 1522 dz. 2 Maciejów, 2 Piotrów, Mikołaj, Jan, Dorota, Anna, Jadwiga, Katarzyna. Granice z Zembrami: od drogi z w. Krasusa-Marcinowięta do Łukowa przez dąbrowę do tejże drogi, na prawo dąbrową do bagna Moczydło Biełka i do wyż. wym. drogi, na lewo do lasu Wilcza do rz. Vyerzesky i rzeką do granicy w. Rogale (PŁ 151-2). 1529 dzies. z całej wsi 4 grz. plebanowi w Trzebieszowie (LR 423). 1531-3 pobór ogółem z 1 1/2 ł. (RP).
KRYNKA
s. 117
(1514 Crynki, 1531 Crinka regalis), 7 km N od Łukowa.
Pow. i par. łuk. Własn. król. 1514-26, star. łuk. 1531-3 pobór z 4 ł. (RP).
POGONÓW
s. 185-186
(1507 n. Pogonow), 17 km NE od Łukowa.
Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlach. 1507 Leonard i Hieronim z P. (PŁ 117). 1510 dz. Paweł, Jakub, Leonard, Marcin, Maciej Janowicz zw. Kynkowie, Jakub Janowicz i in. Granice z Plewkami: od ściany krasuskiej lasem do Dębowej Kłody przy drodze z P. do Tchórzowa, dalej tymże lasem do granicy w. Karcze (PŁ 12). 1529 dzies. z całej w. 2 1/2 grz. wikariuszom w Zbuczynie (LR 417). 1531-3 szlachta bez kmieci: 1 ł. (RP).
RADOMYŚL
s. 196
(1418 n. Radomysl, 1511 Radomyslye, 1529 Radomyssli), ok. 12 km N od Łukowa. Pow. łuk., par. 1418 Łuków, 1531 n. Zbuczyn. Własn. szlach. 1418 2 szlachty bez kmieci; dzies. plebanowi w Łukowie (ZDM I 328). 1508 Michał i Stanisław z R. (PŁ 29). 1509 Maciej i Marcin z R. (PŁ 8). 1511 Maciej z R. (MS IV 9985). 1529 dzies. z folw. 4 grz. plebanowi w Zbuczynie (LR 416).
W. rozpadła się na n/w osady.
RADOMYŚL-KLIMUNTY
s. 196
(1514 Radomysl dicta. Klymvnthy, 1531-3 Radomysl Clementis). 1514 dz. 2 Maciejów, Klemens, Michał, Felicjanna, Regina, Stanisław, Grzegorz, Sebastian i in. Granice z Koziostanami: od granicy z w. Zabłocie k. bagna przez łąki, pole, gdzie kończą się role, aż do drogi z Koziostanów do Łukowa, przeszedłszy tę drogę polem do drogi z Łukowa do... [tekst urwany] (PŁ 105). 1531-3 szlachta bez kmieci; Klemens, Leonard i in. 1/2 ł.; 1533 cz. łącznie z Zabłociem 1/2 ł. km. (RP).
RADOMYŚL-OKNINY
s. 196
(1529 Radomysl dicta Oknyny, Oknyny). 1529 dz. Paweł, 3 Maciejów, Stanisław, Wawrzyniec, Zygmunt, Tobiasz, Leonard, Barbara, Dorota, Jan i in. Granice z w. Radomyśl-Sędki: od sosny zw. Kozieł dąbrową i borem do pola zw. Gręzowa Woda, należącego do w/w dziedziców, przeszedłszy drogę z Radomyśla do rzeczonego pola borem do Wielkiej Góry, bagnem do stawu Wierzchowiska i starej granicy, tą granicą do drogi z Radomyśla do Oknin, do drogi z Oknin do Zbuczyna, polem do drogi, w lewo do boru i dąbrowy do drogi Barankowej z Dziewul do młyna Barankowego, w prawo od tej drogi borem do lasu dębowego zw. Tłuścieć i lasem do łąk nad rz. Żytnią (PŁ 126-8). Dzies. 3 grz. plebanowi w Zbuczynie (LR 416). 1531-3 szlachta bez kmieci: Paweł Zaleski z synowcami 1 ł. (RP).
RADOMYŚL-SĘDKI
s. 196
(1514 Sąthky, 1529 Radomysl dicta Santhky, Sąthky, 1531-3 Radomysl Szadki). 1514 granice z Radomyślem i Koziestanami (PŁ 105). 1529 dz. 2 Klemensów, Jan, Maciej, Stanisław, Zofia zw. Sędkowie. Granice z Radomyślem-Okninami (PŁ 126-8). Dzies. 1 1/2 grz. plebanowi w Zbuczynie (LR 416). 1531-3 szlachta bez kmieci; Jan Rymarz i Stanisław 1/2 ł. (RP).
SOBIESTAN
s. 218
(1441 Sobiestan kop.), leżał między w. Grodzisk, Zbuczyn, Dziewule i Jasiona, ok. 14 km SE od Siedlec. [Pow. łuk., par. Zbuczyn?]. Własn. Szlach. 1441 (ZDM VIII 2345).
WIŚNIÓW
s. 262
(1418 n. Wisniow kop., 1437 Wysznyowa kop., 1448 Wysznowa or., 1507 n. Wysnyow, 1512 n. Wyssnyow), dziś Wiśniew, 11 km S od Siedlec.
1. Pow. łuk., par. Zbuczyn.
2. Pocz. XVI w. granice z Borkami-Kosiorkami (PŁ 7). 1507 granice z Jastrzębiami-Tworkami.
3. Własn. Król. 1418 Władysław Jag. Zezwala plebanowi ze Zbuczyna na wolny przemiał w młynie w W. (ZDM VII 1872, podejrzany). 1512 Zygmunt I zezwala Feliksowi Zieleńskiemu star. Łuk. Na zastawienie w. W. należącej do jego tenuty za 345 fl. Szl. Danielowi Siedleckiemu (MS IV 1483). 1531-3 4 ł. Km., młyny dziedz. Marcina Jarząbka i Pawła Korzmka po 1 kole (RP).
4. 1531-4 wójtowie dziedz. Stanisław i Paweł na 2 ł. (RP).
5. 1437 sąd polubowny przysądza dzies. Snop. Z W. jako z nowizn bpowi (Mp IV 1331). 1448 bp Zbigniew [Oleśnicki] zastrzega dla stołu bpiego dzies. Snop. Z W. (Mp IV 1498). 1529 dzies. Z folw. 2 1/2 grz. Nauczycielowi w Zbuczynie, dzies. Snop. Z reszty wsi wart. 22 grz. Bpowi (LR 28, 417).
WOLA KRASUSKA alias SMOLNA
s. 270
(1507?) Volya Kraszvszka dicta Smolna, 1529 Wolya Smolnya, 1531 Smolna Wola, dziś Smolanka, 11 km N od Łukowa. Pow. łuk., par. Trzebieszów. Własn. Szlach. 1507? Dz. Adam, Jan, Mikołaj, Paweł, Piotr, Wojciech i Zofia. Granice z Dziewulami i Koziestanami (PŁ 47, 107). 1529 dzies. Z pewnych ról 1 grz. 22 gr plebanowi w Trzebieszowie (LR 423). 1531-3 pobór z 1/2 ł. (RP).
ZABŁOCIE
s. 282

(1514 n. Zablocze, 1529 Zablocye), 12 km od Łukowa. Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. Szlach. 1514 granice z Koziestanami, Radomyślem (PŁ 105). 1529 dzies. Z całej wsi 1 grz. Plebanowi w Zbuczynie (LR 416). 1531-3 pobór z cz. Andrzeja Dziewulskiego 1 ł. Km.; z cz. Klemensa (łącznie z Radomyślem) 1/2 ł. Km.; szlachta bez kmieci: Wawrzyniec Szerszeń 1/4 ł.; Leonard Zaleski-Okliński 1/2 ł. (RP).

ZBUCZYN
s. 285-286
(1418 n. Zbuczin kop., 1441 n. Sbuczyn kop., 1448 n. Sbuczin or. 1500 Sdbuczyn), 14 km SE od Siedlec.
1. Pow. łuk., par. Z.
2. 1441 granice z Grodziskiem i Sobiestanem (ZDM VIII 2345). 1509 droga do Łukowa (PŁ 9).
3. Własn. Król. 1522 n. star. Łuk. (MS IV 4084). 1459 Paweł Szczekocki [star. Łuk.] zastawia Z. Janowi z Łańcuchowa podkomorzemu lub. (ZL IV 274). 1500 Grzegorz s. Wawrzyńca ze Z. zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1531-3 pobór z 3 ł. Km. (RP).
4. 1472 Jan Rola z Grodziska ręczy za szl. Stanisława wójta ze Z. obwinionego przez Pawła ze Szczekocin star. Łuk. O zabranie kupcom wozu z 2 końmi i rzeczami (MK XCVIII 222). 1531-3 pobór od wójta dziedz. Rogali z 1 ł. (RP).
5. Dekanat rad. 1418 bp Wojciech [Jastrzębiec] na życzenie Władysława Jag. Eryguje kośc. Par. w Z. włączając do nowej par. wszystkie nowo lokowane wsie położone za lasem Tłuściec, a należące dotąd do par. w Łukowie, wraz z dzies. Z ról szlach., zastrzegając świętop. I dzies. Z ról km. Dla par. w Łukowie, zaś dzies. Z nowizn dla bpa (ZDM I 328). Władysław Jag. Nadaje Rosławowi plebanowi i kośc. W Z. 2 ł. Z niwami w 3 polach, 2 karczmy, 4 zagr., zezwala na wykopanie stawu na rz. Dębowicy oraz wolny przemiał w młynach król. W Z. i Wiśniowie, wrąb w lasach Z. Wiśniów i Jagodna; uwalnia od obowiązku wypasu bydła. Bydło plebana ma być wypasane wspólnie z bydłem kmieci (ZDM VI 1872, dok. Podejrzany) 1448 bp Zbigniew [Oleśnicki] przejmuje dla stołu bpiego m.in. dzies. Snop. Z ról km. W Z. (Mp IV 1498). Ok. 1464-71 Maciej pleban w Z. zgadza się na erygowanie par. w Pruszynie (ZDM II 425). 1471 bp Jan Lutkowic wyłącza z par. Z. okręg par. Pruszyn. 1519 Maciej Taraskowski pleban w Z. (ADP Ep CCIV 27-28). 1522 Zygmunt I zezwala, aby po śmierci, lub rezygnacji obecnego plebana Macieja prezentować na plebanię w Z. Pawła Krasowskiego prepozyta kośc. Wszystkich Ś. W Krakowie, plebana w Łuk. I notariusza król. (MS IV 4084). 1529 dzies. Snop. Z ról km. Bpowi. Zagr. Plebana płacą czynsz po 18 gr. Pleban, 4 wikariusze i nauczyciel pobierają dzies. Z ról. Folw., sołt. I od kmieci pleb. W Z. 1 grz., dzies. Z ról folw. We w. Borki, Bzów, Choja, Chromna, Cięlemęcz, Czepiele, Czuryły, Dziewule, Grodzisko, Iwanów Izdebki, Januszów, Jasionka, Karcze, Kornica, Królowa Niwa, Krzesk, Lipiny, Ługi, Marszczybrody. Modrzew, Olędy, Ostoje, Pióry, Pogonów, Radomyśl, Radzików, Rzążów, Sobice, Tarcze, Tchórzów, Wesoła, Wielgorz, Wiśniów, Wola Kamienna, Zabłocie, Zdany, Żórawiniec, Wysokinin-Maciejowięta. Dochód par. łącznie z kolędą 4 grz. Ogółem 167 grz., 6 gr (LR 28, 416-7). 1531-3 pobór z 1 ł. Km. Pleb. I młyna. Okręg par. obejmuje w/w wsie oraz Boruty, Kaczory, Koziostany, Wolę Wiśniowską i Zawady (RP).

WYKAZ SKRÓTÓW

Skrót
Objaśnienie
ADL
Archiwum Diecezjalne w Lublinie.
ADP
Archiwum Diecezjalne w Płocku
AGAD
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
APL
Archiwum Państwowe Lublin
Cat 1870
Catalogus universi cleri saeculais et regularis Dioecesis Lublinensis Anno Domini 1870, Lublini 1870.
Ind
Indeks studentów Uniwersytetu Krakowskiego w l. 1400-1500, opr. J. Zathey i J. Reichan, Wrocław 1974.
KDMp
Codex diplomaticus Poloniae Minoris, Wyd. F. Piekosiński, t. I-IV, Kraków 1876, 1886, 1887, 1905.
KpŁ
Księga podkomorska łukowska, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 1/22031.
KsP
Księgi poborowe, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. I, nr 33, 149.
KzL
Księgi ziemskie lubelskie, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.
Litak
S. Litak, Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI w., Roczniki Humanistyczne KUL, t. XII, z. 2, 1964.
Litak Rd.
Rewizja dziesięcin w starostwie łukowskim z r. 1604. w: Roczniki Humanistyczne KUL, t. XII, z. 2, 1964 s. 137- 140.
LR
Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z 1529 r. (tzw. Liber Retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Kraków 1968.
MK
Metryka Koronna w Archiwum Akt Głównych w Warszawie.
Mp
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I-IV, Kraków 1876-1905; t. V – materiały w Zakładzie Dokumentacji Instytutu Historii PAN w Krakowie.
MRPS
Matricularum Regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski i in., cz. I-IV. Warszawa 1905-1961.
MS
Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. I-IV, wyd. T. Wierzbowski, W-wa 1905-1915 (wykorzystano do roku 1530).
MWL
Wojciechowski S., Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI w. Komentarz i mapa. Atlas historyczny Polski, cz. 3, W-wa 1966.
Perth
Perthées Karol Karol de, Mapa szczegulna województwa lubelskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Fragmenty łukowskich ksiąg podkomorskich XV-XV w. w Archiwum Państwowym w Lublinie
RL
Rejestr poborowy województwa lubelskiego 1626 (ziemi łukowskiej 1620), wyd. J. Kolasa i K. Schuster, Wrocław 1958.
RP
Rejestry poborowe województwa lubelskiego. (Rejestr z r. 1531 wyd. A. Pawiński, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana, t. IV, W-wa 1886. Rejestr z r. 1533 w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego I, t. 33, k. 181-289)
RPogł. Ł
Rejestr pogłównego ziemi łukowskiej z r. 1673, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. I, ks. 72, k. 2-48v.
SG
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, opr. F. Sulimirski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I-XV, W-wa 1880-1902.
Sk 1933
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej…, oprac. pod kier. T. Bystrzyckiego, Przemyśl-Warszawa 1933.
SKP
Skorowidz Królestwa Polskiego czyli spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, W-wa 1877, t. 1-2
SP
Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, wyd. A. Helcel, Warszawa 1856; t. II, wyd. A. Helcel, Kraków 1870; t. VII, cz. 2 i 3, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1885; t. VIII, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1884-1886.
Spis 1921
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Województwo lubelskie. W-wa 1924.
Spis 1967
Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, W-wa 1967.
TA
Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z 1409 r., wyd. L. Białkowski, Teki Archiwalne, t. 7, Warszawa 1961.
Tab
Tabela miast, wsi i osad Królestwa Polskiego…, t. I-II, W-wa 1827.
UN
Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, z. 115 – pow. łukowski, 1970.
Vis DL
Wizytacje kościelne: Archiwum Diecezjalne w Lublinie, vol. 96 z 1603 r. ; vol. 98 z 1683 r. ; vol. 100 z 1678-79 r.; vol. 101 i 102 z l. 1738-39; vol. 103 z 1748 r.; vol. 104 i 105 z l. 1781 i 1782; vol. 182 i 183 z 1800 r.; vol. 190 z 1803 r.; vol. 189, 193, 194, 195 z l. 1801-1806; vol. 196a z l. 1807-08; vol. 205, 206, 208 z l.1830-1835.
WU
Wykaz urzędowych nazw miejscowych w Polsce, t. 1-3, W-wa 1980-1982.
ZD XIV
Źródła dziejowe, t. XIV: Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego. Małopolska, t. III, W-wa 1886.
ZDM
Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, t. I-VIII, Kraków-Wrocław 1962-1975.
ZL
Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie.

powrót

Andrzej Boczek
boczeka@wp.pl

Copyright ©