DZIEWULE 1441
 
Osoby posiadające stare fotografie, dokumenty lub inne pamiątki związane z historią wsi Dziewule serdecznie zapraszam do współpracy - A.B.

Wykaz karczem i szynków we wsiach i na traktach w powiecie siedleckim na rok 1845/6 utrzymywanych

Pobierz wykaz: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

"RZĄD GUBERNIALNY LUBELSKI
Nr 53614/23914. Podług art. 93 Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 11/23 Lipca r. z. o ukruceniu wyrobu, i nadmiernemu używaniu wódki wydanego, patenta art. 5 Ukazu Najwyższego z d. 5/17 Lipca r. z. dla gorzelanych przepisane, w Miesiącach Lipcu, i Sierpniu każdego roku, w Kassie Powiatu wykupywane być mają, przypominając przeto Rząd Gubernialny przepis takowy pocela Naczelnikom Powiatowym, Prezydentom, i Burnistrzom miast, oraz Wójtom Gmin, iżby o powyższym terminie strony Interessowane zawiadomili, i zarazem ostrzegli, iż jeżeli w czasie wskazanym do właściwych Kass Powiatowych, po wykupienie patentów nie zgłoszą się, prawo dalszego prowadzenia swego procederu utracą"

(...)

"RZĄD GUBERNIALNY LUBELSKI
Nr. 49722/20022. W zastosowaniu się do Artykułu 125 Postanowienia Rady Administracyjnej względem ukrucenia wyrobu i nadmiernego używania wódki wydanego, Rząd Gubernialny ogłasza przy niniejszym:
a. Wykaz Karczem i Szynków we wsiach i na traktach w Powiecie Siedleckim, na rok 1845/6 utrzymywanych, do których patenta propinacyjne wydane być mogą.
b. Wykaz Karczem i Szynków w tymże powiecie, które jako od wsi i Miast odosobnione uchylone zostały. Lublin dnia 11/23 Maja 1845 r.
Gubernator Cywilny Generał Major ALBERTOW Naczelnik Kancelaryi RADZISZEWSKI

Lit. A. Wykaz Karczem i Szynków w każdej wszczególności Gminie do których Patenta Szynkarskie nadal wydane być mogą."

(...)

 

powrót

Andrzej Boczek
boczeka@wp.pl

Copyright ©