DZIEWULE 1441
 
Osoby posiadające stare fotografie, dokumenty lub inne pamiątki związane z historią wsi Dziewule serdecznie zapraszam do współpracy - A.B.
Wsie okoliczne w rejestrach poborowych z XVII w.: 1673 r. | 1674 r. | 1676 r. |

Spis głów z 1673 r.
(Rejestr pogłównego, AGAD, ASK, sygn. 72)


Strona tytułowa Rejestru pogłównego z 1673 r.

SMOLANKA - 1673 r. (s. 30 v)
KRASUSE SMOLANKA
Robotny Jakub - poddany Pana Radomyskiego od siebie, żony, dziewki - r.: 3;
Pan Jan Jastrzębski dał od siebie, matki, córki, syna - r.: 2 | 15;
Poddany Pana Krasuskiego Marka (?) dał od siebie, żony, matki - r.: 3;
Pan Mikołaj Chojecki dał od siebie tylko - wdowiec - r.: 1;
Pan Grzegorz Borkowski dał od siebie i małżonki - r.: 1 | 15;
Pan Benedykt Krasuski dał od siebie, żony, syna, komornicy - r.: 3;
Pani Krasuska Cześna (?) dała od siebie, synów 2, córek 2 - r.: 3;
Pani Dziewulska wdowa od siebie, synów dwóch i dziewki - r.: 3;
Poddany Pana Wiśniewskiego od siebie i żony - r.: 3;
Pan Stanisław Borkowski od siebie i małżonki, poddany - r.: 2:
Pan Walenty Dziewulski od siebie, małżonki, komornicy - r.: 2 | 15;
Jego Mość Pan Marcin Szaniawski od poddanych osób 9 dał - r.: 9:
Pani Grodzicka wdowa uboga dała od siebie, córek dwóch, syna - r.: 2:
Pani Szymonowa Krasuska wdowa od siebie córek 2 - r.: 1 | 15:
Pan Kazimierz Pióro dał od siebie i małżonki - r.: 1.
RÓWCE, KARCZE - 1673 r. (s. 12)
ROWCE J.K.MOŚCI (wieś królewska)
Jej Mość Pani Chorążyna Derpska zapłaciła subsidium charitativum od poddanych swych ze wsi Rówców od osób w sumie 14 podług rejestru spisanych dała – razem - 14;
(…) Jej Mość zapłaciła (..) subsidium charitativum (…) legis … wsi Zbuczyna J.K.Mości  - razem: 15

KARCZE J.K.MOŚCI (wieś królewska)
(...) Jej Mość Pani Chorążyna Derpska zapłaciła subsidium charitativum ze wsi Karczów od poddanych osób w sumie 12 podług rejestru spisanych dała - razem: 12.

Objaśnienia:
chorążyna – żona chorążego;
derpska - z województwa dorpackiego (derpskiego) I Rzeczypospolitej wchodzącego w skład Inflant.
Stolicą województwa było miasto Dorpat (dziś - Tartu). Po 1621 r. województwo faktycznie przestało istnieć w wyniku zajęcia Inflant przez Szwecję, choć formalnie zostało zlikwidowane dopiero po pokoju w Oliwie w 1660 r. Tytuły ziemskie nieistniejącego już wtedy województwa dorpackiego, utrzymały się do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Wikipedia).
subsidium charitativum - zasiłek miłosierny. W Polsce od XV do XVIII w. – dobrowolny podatek płacony na rzecz skarbu państwa przez zwolnione od świadczeń podatkowych duchowieństwo; od XVII do XVIII w. – pogłówne płacone przez szlachtę (Słownik Wyrazów Obcych - Mirosław Jarosz);
ZABŁOCIE - 1673 r. (s. 13)
ZABŁOCIE
Pan Piotr Zabłocki Dzieckowicz dał od siebie i małżonki - r.: 1|15;
Pani Anna Lipińska senicula (łac. - staruszka ?) dała od siebie samej - r.: -|15;
Pan Jan Jóźwik poddany Pana Marcina Pogonowskiego od siebie i żony - r: 2;
Pan Jakub Zabłocki dał od siebie, małżonki córki - r.: 2;
Pani Mościbrodzka dała od chłopa Jana i żony, jego brata i żony - r.: 4;
Pan Jan Zabłocki dał od siebie, małżonki i dziewczyny - r: 2|15;
Pan Wojciech Zabłocki dał od siebie i małżonki - r.: 1|15:
Pan Jakub Zabłocki dał od siebie, małżonki siostry - r.: 2;
Pan Tomasz Okniński od siebie, małżonki, syna, dziewki dał - r.: 3;
Pan Wojciech Okniński dał od siebie, małżonki, dziewki, chłopa Szymka, żony jego dał - r.: 4:
Jego Mość Pan Grodzicki od Pawła, Marcina osób siedmiu dał - r.: 4.
GRODZISK - 1673 r. (s. 14-14v)
GRODZISZKO
Pan Adam Rzążewski dał od siebie, małżonki, syna, córki, dziewki - r.: 3|15;
Pan Stanisław Grodzicki dał od siebie, małżonki, synów dwóch, córki - r.: 3; Tenże od chłopa Bartka, komornika i żony jego, komornic dwóch - r.: 4;
Pan Maciej Grodzicki Sutanik dał od siebie, (...) sióstr dwóch - r.: 2; Tenże od komornika Szymona i żony - r.: 2|15;
Pan Szymon Grodzicki od siebie, żony, dziewki, komornicy i syna jej dał - r.: 4;
Jego Mość Pan Daniel Grodzicki zapłacił (...) od poddanych (...) osób 5 dał in toto (całkowicie) - r.: 5;
Jego Mość Pan Maciej Stanisław Jastrzębski od siebie, małżonki, rodzicieli (rodziców) dał - 4; od parobka i żony jego, dziewki, paśniarki (?), pastucha (?) dał in toto (całkowicie) - 9; Tenże zapłacił od poddanych ze wsi Grodziska osób 18 dał r.: 18;
Pan Mikołaj Grodzicki dał od siebie, małżonki, córek 4 - r.: 3|15;
Mość Pan Jerzy Grodzicki od siebie małżonki - r.: 4|15, parobka, pastucha, chłopca, dziewek 3, poddanych Jóźwika, Adama (...) osób 10 - r.: 20|15.
ŁĘCZNOWOLA - 1673 r. (s. 30)
KRASUSE ŁĄCZNA WOLA
Pan Grzegorz Borkowski dał od siebie, żony, piastunki, komornicy - r.: 3|15;
Pan Stanisaw Borkowski dał od siebie, małżonki, dziewki - r.: 2|15;
Pani Piotrowa Tchórzewska wdowa uboga dała od siebie samej - r.: -|15;
Pan Paweł Krasuski przez doma od siebie, małżonki, syna, córki - r.: 2|15;
Pan Franciszek Krasuski od siebie, żony, parobka, dziewki, niewiasty - r.: 4|15;
Pan Piotr Krasuski Starczek od siebie, żony, synów 3, dziewki, synowicy - r.: 4|15;
Pan Piotr Krasuski (...) od siebie, żony, sióstr 2, syna, dziewczyny (...) - r.: 3|15;
Pan Daniel Modrzewski dał od siebie i małżonki - r.: 1|15:
Pan Marcin Wysokiński dał od siebie i małżonki swej - r.: 1|15;
Pan Stanisaw Krasuski Konieczny od siebie, syna, córki - r.: 2|15;
Pan Jakub Szaniawski od siebie, małżonki siostry - r.: 2;
Pan (...) Krasuski Kosiorek od siebie, siostry córki - r.: 2;
Pan Piotr Krasuski Wilkowicz od siebie i żony (...) - r.: 1|15;
Pan Kurowski dało od siebie i komornic dwóch - r.: 3;
Pani Marcinowa Zaleska od siebie, parobka, dziewki, chłopca, niewiasty - r.: 5;
Pan Stefan Krasuski Bienias od siebie, małżonki, syna, Jan chłop córki - r.: 2|15;
Pan Piotr Krasuski (...) dał od siebie, małżonki, syna - r.: 2;
Pan Jan Modrzewski dał od siebie, małżonki, córki - r.: 2;
Pan Maciej Krasuski Puskarz (?) od siebie, małżonki seniculus (łac. staruszki ?) qui...(?), syna i żony jego, parobka, dziewki (...) poddanych osób 5 - r.: 10|15;
Pan Wojciech Jasieński dał od siebie i synów 2 - r.: 2;
Pan Jan Krasuski przez doma dał od siebie, żony, synów dwóch - r.: 2|15;
Pan Jan Krasuski Kasprzak dał od siebie, małżonki, syna, dziewki - r.: 3;
Pan Jan Krasuski Mizerak od siebie, małżonki, matki dał - r.: 1|15;
Pan Jan Krasuski przez doma od siebie, parob. 2, dziewka, siostrzenica (...) od poddanych z żonami dał - r.: 10;
Pan Łukasz (...) od siebie, małżonki, dziewki dał - r.: 2|15;
Pani Jędrzejowa Krasuska od siebie, synów 3, dziewki. komornicy i (...) - r.: 5|15.

powrót

Andrzej Boczek
boczeka@wp.pl

Copyright ©